Medisinutdanningen i Polen er normert til seks år. Praksis er integrert i studiet og du har rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studium.

Undervisningen ved lærestedene som er listet opp på denne siden foregår på engelsk. Du finner nordmenn ved stort sett alle skolene. Til noen av skolene kan du søke via et norsk kontor (agent). Du finner lenker til disse kontorene/agentene i teksten til hver skole. Les mer om det å søke via en agent.

 

 

Medisinstudier i Warszawa

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Medical University of Warsaw, må du ha vitnemål fra videregående skole. Du blir tatt opp etter karakterene dine i biologi, kjemi og fysikk eller matte samt opptakstest.

Engelsk

Det er krav om minimum 4 i engelskkarakter fra videregående. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL-testen

Opptakstest

Man må bestå en online opptaksprøve med spørsmål i biologi og kjemi samt problemløsning. Prøven er en flervalgstest med 80 spørsmål. Testen kan kun taes en gang.
Les mer om opptaksprøven

Søknad

Du søker direkte til universitetet. Siste mulighet for å registere seg er 30.juni 2022.

 

Medisinstudier i Poznan

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Poznan University of Medical Sciences, må du ha generell studiekompetanse med fagene biologi og enten kjemi eller fysikk. Snittkarakter på disse fagene må være på over 4.

Fagsammensetningen biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1 anbefales.

Søkere som mangler ett eller to fag kan være aktuelle med annen relevant utdanning eller kompetanse. Gode matematikkferdigheter er også positivt.

Engelsk

Det er krav om minimum 4 i engelskkarakter fra videregående. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL-testen

Opptakstest og intervju

Opptaket baserer seg på en skriftlig og muntlig test i fagene biologi, kjemi og fysikk, en kort personlighetstest samt motivasjonsintervju. Relevant arbeidserfaring eller erfaring fra frivillig arbeid teller positivt. 

Søknad

Du søker gjennom Nordisk Inntakskontor. Opptaksprøver tilbys i Oslo, Kristiansand og Bergen i perioden april til juni. Det anbefales å søke tidlig for å kunne forberede seg godt til opptaksprøven.

 

Medisinstudier i Bydgoszcz

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz, må du ha generell studiekompetanse med fagene biologi og enten kjemi eller fysikk.

Snittkarakter på disse fagene må være på over 4. Fagsammensetningen biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1 anbefales.

Søkere som mangler ett eller to fag kan være aktuelle med annen relevant utdanning eller kompetanse. Gode matematikkferdigheter er også positivt.

Engelsk 

Det er krav om minimum 4 i engelskkarakter fra videregående. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL-testen

Opptaksintervju

Alle søkere må gjennom et obligatorisk opptaksintervju på engelsk. Intervjuet har normalt et faglig fokus på biologi men vil også dreie seg om din motivasjon, utdanning og evt. erfaring fra relevant lønnet eller frivillig arbeid.

Søknad

Du søker gjennom Nordisk Inntakskontor. Fra 2020 blir det trolig innført opptaksprøve i tillegg til intervju. Sjekk nettsidene til Nordisk Inntakskontor for informasjon om opptakssteder og datoer.

Medisinstudier i Krakow

Jagiellionian University

Fagkrav

For å søke om opptak til medisinstudiet ved Jagiellionian University i Krakow, må du ha treårig videregående skole og generell studiekompetanse med fagene engelsk, kjemi 1+2 og enten fysikk 1 eller biologi 1. Du kan søke det året du går i vg3.

-uavhengig av fagkombinasjonen på vitnemålet må du ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi 1+2 for å klare opptaksprøven.

Engelsk

Gode engelskkunnskaper, ikke bare generelt, men i de relevante fagene er viktig. Du må ha minimum 4 i engelsk, har du dårligere karakter må du ta TOEFL-test. Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskferdigheter. Type dokumentasjon avhenger av hvor utdannelsen er fra.

Opptakstest 

Alle kvalifiserte søkere får ta en opptaksprøve. Prøven er en flervalgstest som inneholder spørsmål i kjemi og biologi.

Søknad

Du søker gjennom European Educational Consultants innen begynnelsen av mai. Opptakstest holdes i Oslo i overgangen mai/juni.

 

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Fagkrav

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University tar opp søkere på grunnlag av generell studiekompetanse og karakterer i fagene biologi eller kjemi.

Engelsk

Det er krav om B2 nivå i engelsk. Du kan dokumentere engelsknivået ved enten å ta TOEFL eller IELTS engelsktester.

Opptak

Opptaket baseres på karaktersnitt fra vitnemålet.

Søknad

Du søker direkte til skolen. Søknadsfristen er i slutten av august hvert år.

Medisinutdanning i Gdansk

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Medical University of Gdansk, må du ha generell studiekompetanse med biologi 1 og 2, samt enten kjemi 1 og 2, fysikk 1 og 2 eller matte R1 og R2 fra vgs. 

Engelsk

Engelskkarakteren din må være minimum 4. 

Opptaksprøve

Flervalgstest i biologi og kjemi. Basert på resultatet vil det bli bestemt hvorvidt du skal ha intervju i tillegg.

Se eksempler på eksamensspørsmål.

Søknad

Du kan velge om du vil søke enten via Oslo Nye Høyskole eller Nordisk Inntakskontor. Oslo Nye Høyskole holder opptaksprøve i Oslo i mars og juni. Nordisk Inntakskontor tilbyr opptaksprøve i Oslo og Trondheim i april, og i Bergen, Kristiansand og Oslo i juni. Det er mulig å ta opptakstesten to ganger per år. Det kan også være muligheter for opptakstest i Gdansk i juni og juli.

 

Medisinstudier i Katowice

To læresteder i Katowice har medisinstudier på engelsk. Medical University of Silesia og Katowice School of Technology.

Medical University of Silesia

Fagkrav

Opptaket ved Medical University of Silesia i Katowice er basert på generell studiekompetanse og resultatene av en opptakstest holdt i Katowice hver høst og vår.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptakstest

Du kan velge om den muntlige opptaksprøven skal være innen fagene: kjemi og biologi, kjemi og fysikk eller biologi og fysikk.

Søknad

Du søker via skolens agent EduPlanet

 

Katowice School of Technology

Katowice School of Technology starter et helt nytt medisinstudium på engelsk. Kontakt lærestedet direkte for informasjon om opptakskrav.

Søknad

Du søker direkte til skolen frem til 20.august 2022

Medisinstudier i Wroclaw

Wroclaw Medical University

Fagkrav

Wroclaw Medical University tar opp søkere på grunnlag av generell studiekompetanse og karakterer i fagene biologi, kjemi, og fysikk eller matte fra videregående skole. Det er ingen opptaksprøve eller intervju.

Engelsk

Hvis man har karakter 4 eller bedre i engelsk fra videregående holder dette. Hvis ikke må man ta en TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptak

Søkerne med best karakterer kommer inn. Snitt kan dermed ikke offentliggjøres på forhånd.

Søknad

Du søker direkte til skolen her: https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-enrolment.

Søknaden åpner vanligvis i slutten av februar og fristen er i begynnelsen av juli hvert år.

 

 

Medisinstudier i Szczecin og Bialystok

Pomeranian Medical University

Fagkrav

For å søke deg til medisinstudier ved Pomeranian Medical University i Szczecin må du ha generell studiekompetanse. Flere kombinasjoner av fagsammensetninger kvalifiserer for opptak.

EduPlanet

For søknad via EduPlanet må du ha studert to av følgende fag: Kjemi, Biologi, Matte og Fysikk. 

PMU ser på de 2 høyeste karakterene i disse fagene og du må minimum ha karakteren 4.

Medisinutdanning

For søknad via Medisinutdanning må du ha hatt minimum to av fagene kjemi, biologi eller fysikk. 

Opptaket er basert på fag og karakterer på vitnemålet. Det totale snittet uten tilleggs-poeng bør ligge over 4, men det er realfagskarakterene som er avgjørende.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå. 

Søknad

Du kan velge om du vil søke via EduPlanet eller Medisinutdanning.no 

 

Medisinutdanning i Bialystok

Fagkrav

For å søke opptak til medisinstudier ved Medical University of Bialystok, må du ha generell studiekompetanse med kjemi og enten biologi, fysikk eller matte. 

Engelsk
Ingen krav om TOEFL/IELTS for å dokumentere engelskkunnskaper. I stedet må det tas et Skype-intervju hvor kommuikasjonsevne i engelsk sjekkes.

Opptak

For å ha best mulig sjanse for opptak bør karakterene i disse fagene ligge på minst 4. Opptaket er basert på fag og karakterene på vitnemålet og et Skype-intervju på engelsk hvor man ser etter dine grunnleggende ferdigheter i realfag.

Karaktersnittet ditt bør ligge over 4, men det er realfagskarakterene som er avgjørende.

Søknad

Bialystok starter søknadsbehandling i desember og deretter med jevne mellomrom frem til juni/juli.

Du kan søke via Medisinutdanning.no 

 

Kielce, Lublin, Olsztyn, Lodz

Medisinstudier i Kielce

Fagkrav

Opptaket ved Jan Kochanowski University er basert på generell studiekompetanse med fagene biologi eller kjemi (med ekstra fordypning) samt fysikk eller matte. Ta direkte kontakt med universitetet for ytterligere detaljer.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå. Du må ha minimum 87 på TOEFL eller 6,5 i score på IELTS

Opptak

Du tas opp på grunnlag av karakterene dine i ovennevnte realfag. Motivasjonsbrev er del av søknaden.

Søknad

Du søker online direkte til skolen. Søknadsfrist midt i september før skolestart.

 

Medisinstudier i Lublin

Fagkrav

Opptakskrav til Medical University of Lublin er generell studiekompetanse med gode karakterer i fagene biologi og enten kjemi, fysikk eller matte samt opptaksintervju.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Søknad

Du søker direkte til universitetet. 

 

Medisinstudier i Olsztyn 

Fagkrav

Opptakskrav til University of Varmia and Masuria i Olsztyn er generell studiekompetanse og opptakstest i fagene biologi, kjemi og fysikk.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptakstest

Spørsmålene tar utgangspunkt i biologi, kjemi og fysikk, men opptak baseres bare på de to fagene du svarer best på, det tredje vil bli tatt vekk

Opptak

Du søker direkte til universitetet. Søknadsfrist i begynnelsen av juni. Opptakstest holdes både i Olsztyn og utenlands. Kontakt opptakskontoret for spørsmål om hvor du kan ta testen utenfor Polen.

 

Medical University of Lodz

Fagkrav

For å kunne søke medisinstudier ved Medical University of Lodz, må du ha generell studiekompetanse og full fordypning og gode karakterer innen to av følgende fag: kjemi, biologi, fysikk, matte.

Engelsk 

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptaksintervju

Realfagskunnskapene dokumenteres i et 30 minutters opptaksintervju over Skype

Søknad

Du søker direkte til skolen. Søknadsperioden starter i januar, og avsluttes i midten av juli. Intervjuene starter opp i april.

 

 


Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen. Studier tilrettelagt på engelsk tar skolepenger og koster mellom 80-150 000 kroner per år.

Godkjenning av medisinstudier fra utlandet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skoleåret 

Semesteret starter ca. 1. oktober.