Åtte universiteter i Nederland tilbyr medisinstudier. Studiet er delt opp i en treårig bachelor og en treårig master. Ved universitetene i Maastricht og i Groningen kan man ta de tre første årene på engelsk. Studiestart er i september og skolepengene ligger fra 2060 euro i året. Søknadsfrist er 15. januar.

Hvordan er medisinstudiet i Nederland?

Medisin heter geneeskunde på nederlandsk. Dersom du vil studere på nederlandsk, kan du få støtte til spåkkurs i forkant av utdanningen.

Utdanningen går vanligvis over seks år fordelt på bachelor- og mastergrad.  

Maastricht skiller seg fra Groningen ved at de tilbyr problembasert læring (PBL). Det innebærer at man jobber mer i små grupper, mer casebasert og har hyppige eksamner. 

Hvor kan man studere medisin i Nederland?

Medisinstudier på engelsk

For de fleste er det de engelskspråklige bachelorgradene som er mest aktuelle og det er de vi vil omtale videre. Da har du muligheten til å starte på engelsk, og lære deg nederlandsk før mastergraden som undervises på nederlandsk. Du kan studere ved universitetene i Maastricht eller Groningen

Opptakskrav

Bachelor 

Opptakskrav i Nederland er ikke statlig bestemt slik som i Norge. Du må altså kontakte universitetene enkeltvis og høre hva som gjelder for deg. I Maastricht har de kun skrevet at du som søker bør ta tidlig kontakt og få en vurdering på vitnemål og fagkrav. I Groningen krever de biologi 1, R1 (eller S1+S2), Kjemi 1 og 2 samt fysikk 1.

Dersom du mangler ett fagkrav/nivå for å søke, kan du vanligvis ta en test i Nederland i forkant av opptak.

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, TOEFL eller IELTS. Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. Studentenes sier ofte at det er lett å lese nederlandsk, og så må man jobbe litt med det muntlige. For deg som kan norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et glitrende utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Se lånekassens informasjon om lengre språkkurs på mellom 3-12 måneder.
De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Selection Day

Både universitetet i Groningen og universitetet i Maastricht  baserer opptakene sine bl.a. på en oppgavedag. Disse holdes vanligvis i februar og du må møte opp. (Under covid har det vært online, så følg med på lærestedenes nettsider for informasjon om hvordan dette blir videre).

Du får svar på om du har kommet inn i perioden april til august.

Opptakskrav master i medisin

For å søke deg inn på master i medisin må du ha en relevant bachelorgrad. Opptakskrav ut over dette kan variere. Enkelte læresteder er åpne for realfaglige bachelorgrader. Ved for eksempel University of Amsterdam må du kvalifisere deg til en ettårig premaster for å gå videre på mastergraden.

Du må beherske det nederlandske språket godt for å kunne søke. Universitetene krever at du tar språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. 

Slik søker du

Bachelor 

Du søker via søkeportalen Studielink. Søknadsfrist er 15. januar. Du fyller ut at du vil studere geneeskunde og hvilket universitet du ønsker å søke på. Merk deg at du kun kan søke på et lærested når du søker på medisin i Nederland. Dersom lærestedet også ønsker at du skal registrere deg på deres sider, vil du få beskjed om dette via Studielink. I forkant av opptak bør du høre med lærestedet om du skal sende inn vitnemålet ditt til en forhåndsvurdering. Denne behandlingen kan ta opp til seks uker.

Studielinks tips og svar til søknaden.

Master

Søknadsfristene til master varierer, men befinner seg vanligvis i perioden mai-juli. Om ikke annet står på universitetets hjemmeside, skal du også her søke gjennom søkeportalen Studielink.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering 

Det er rimelig å studere medisin i Nederland og skolepengene, også de engelskspråklige programmene, ligger på 2060 euro i året. Se ANSAs sider om finansiering for mer info om hvor mye du kan få i støtte av Lånekassen.