Medisinutdanningen i Litauen er normert til seks år. Praksis er integrert i studiet og du har rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studium (Nyhet!).

To læresteder i Litauen har tilbud om medisinstudier på engelsk. Det ene ligger i Kaunas, det andre i Vilnius. Du kan søke gjennom et norsk kontor til lærestedet i Kaunas.

Universiteter


Eduplanet representerer Lithuanian University of Health Sciences her i Norge

Skolen har opptak gjennom en opptaksprøve, men om man har høyere utdannelse innen helsefag, kan man få opptak basert på dette (f.eks. sykepleier eller lignende). Har man gode karakterer i biologi 2 og kjemi 2 (karakter 5 eller 6), kan man også ha mulighet for å slippe opptaksprøven.

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.
Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet

Finansiering

Begge skolene tar skolepenger:

LUHS koster 12500 EUR 1.-4. år og 13000 EUR 5. og 6. studieår.
Vilnius koster 11000 EUR per studieår.

Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.