Medisinutdanningen på Kypros er normert til seks år. Praksis er integrert i studiet og du har rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studium.

To læresteder i den gresk-kypriotiske delen av Kypros har tilbud om medisinstudier på engelsk. Begge universitetene ligger i Nikosia. Du kan søke gjennom et norsk kontor.

Universiteter

European University Cyprus

Du kan velge om du vil søke via Nordisk inntakskontor eller Studier i utlandet 

 

University of Nicosia

Du kan velge om du vil søke via Eduplanet, Sonor eller Education Link

 

 

 

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.