Medisinstudiet i Kroatia er normert til 6 år og leder til tittelen Medical Doctor (MD). Utdanningen har integrert praksis, du kan søke turnus i Norge etter endt utdanning, på linje med studenter som har tatt utdanningen i Norge.

Læresteder

Tre universiteter i Kroatia har tilbud om medisinstudier på engelsk. Det ene ligger i hovedstaden Zagreb, de to andre ligger i kystbyene Split og Rijeka. Skolene tar opp mellom 50 og 60 studenter hver hvert år. Det tas kun opp studenter til høstsemesteret.

Opptakskrav og søknadsprosess

Universitetet i Zagreb

Søk direkte til skolen innen  for opptakstest i Zagreb. Opptak skjer etter en vurdering av ditt samlede karaktersnitt og karakterene i biologi, kjemi og fysikk. Skriftlig opptaksprøve holdes ved skolen i begynnelsen av juli, det tilbys også opptakstest i Sverige, da må du søke tidligere, kontakt skolen direkte for mer informasjon om dette. Opptaksprøven består av 120 spørsmål, med 40 spørsmål hver fra fagene biologi, fysikk og kjemi. For å bestå må man ha svart riktig på minst 14 spørsmål fra hvert emne og ha totalt 60 riktige svar.

Informasjon om søknadsprosessen

Universitetet i Split

Søk direkte til skolen innen 20.juni 2023. Studieplassene fylles opp etter en rangering av kandidatene. 

Studenter som allerede har studert noe medisin og bestått MCAT-test, eller som har studert biologi, kjemi eller fysikk på universitetsnivå vurderes først. Norske elever som kommer rett fra videregående skole har også gode muligheter med så mye fordypning som mulig i fagene biologi, og enten fysikk eller kjemi. Gode karakterer i biologi er viktigst.

Du må i tillegg kunne dokumentere tilstrekkelig nivå i engelsk, enten ved TOEFL- eller IELTS test.

Opptakskrav og informasjon for søkere.

Les ANSA Kroatias søknadsguide for medisinstudiet i Split

Universitetet i Rijeka

Søk direkte til lærestedet 

Opptakskrav
Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse med realfagene biologi, kjemi og fysikk. Du må ha fordypning i minimum et av realfagene.

Anbefalt fagkombinasjon
Biologi 1+2, kjemi 1+2, fysikk 1 samt gode kunnskaper i matte på minimum R1 (S1+S2)-nivå.

Karakterkrav
Karakterene må være på minst 4 i alle realfag.

Engelsk
Om du ikke har 4 eller bedre i engelsk må du ta Toefl- eller IELTS-test.

 

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Medisinstudier i Kroatia koster mellom 10- 12 000 EUR i året hvor Split er dyrest og Rijeka er billigst.
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Kroatia.