Rundt 40 universiteter i Italia tilbyr utdanning i medicina e chirurgia. Grunnstudiet er normert til seks år. Du kan studere på italiensk eller engelsk. Dersom du vil studere på italiensk, kan du få støtte til språkkurs i inntil to semestre gjennom Lånekassen. Du søker om opptak til medisinstudiet via opptakstest.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du finner aktuelle studiesteder via søkemotoren Universitaly. Her kan du hake av for å få informasjonen på engelsk ved å trykke på flagg i høyre hjørne. Velg Course search og Degree courses. Under Degrees velger du First cycle degree or single cycle degree og deretter Medicine. Utdanninger merket med engelsk flagg, undervises på engelsk. 

 

Følgende universiteter tilbyr engelskspråklige medisinstudier:

Offentlige universiteter i Italia:

Private universiteter i Italia:

Opptakskrav

Opptakskrav til offentlige universiteter

Som en del av søknadsprosessen din til Italia må du ta en opptakstest. Du må ha gode resultater fra denne testen for å bli tatt opp til studiet. For deg som vil studere på italiensk, skal du ta den nasjonale opptakstesten. Den engelske utgaven av testen kalles for IMAT (The International Medical Admissions Test). I løpet av 100 minutter skal du svare på 60 spørsmål innenfor emnene biologi, matematikk, kjemi og fysikk. Det er en egen del på analytiske ferdigheter, herunder logikk.

Det enkelte lærested kan ha flere opptakskrav enn medisintesten, for eksempel språktest med en bestemt score. Du finner fullstendige opptakskrav på lærestedets hjemmeside.

Opptakskrav til private læresteder

Università Vita-Salute San Raffaele, Humanitas University, Università Cattolica del Sacro Cuore og Campus Bio-Medico University of Rome er private læresteder med offentlig godkjenning. Disse lærestedene har egne opptakstester som du kan lese om på deres hjemmesider. Der finner du utfyllende informasjon om søknad og opptakskrav.

Søknadsprosess

Du finner informasjon om søknadsprosess og aktuelle datoer på lærestedets hjemmeside. Kontakt gjerne lærestedet før du søker slik at du vet nøyaktig hva som forventes av deg. Generell informasjon om hvordan du søker til Italia finner du på ANSAs side om studier i Italia. Der vil det stå hvordan du oversetter vitnemålet ditt, får apostillestempel og en Dichiarazione di Valore (beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet.)

Søke til offentlige læresteder

Meld deg opp til medisintesten på Universitaly. Du betaler 130 euro i registreringsavgift. Testdato og sted for 2023 er ennå ikke bestemt. Følg med på informasjonen som publiseres på Universitaly. Søkere til medisinstudiet vil bli vurdert i en nasjonal ranking og tildelt skoleplass basert på testresultatene.

Påmelding til IMAT-testen er en todelt prosess:

 1. Først må du registrere deg på Universitaly og velge hvilke universiteter du ønsker å søke deg til.
 2. Deretter vil du bli rutet videre til Cambridge Assessment Admission Testing for å velge hvor du ønsker å avlegge testen, samt betale.

For mer informasjon om IMAT-testen klikk her.

Forbered deg til IMAT-testen.

NB! Cambridge Assessment Admission Testing er ikke lenger ansvarlig for IMAT-testen. Det er usikkert om IMAT vil fortsette å være opptakstest for medisin i Italia. Vi oppdaterer nettsidene så fort det kommer mer informasjon rundt dette, men følg også selv med på universitetenes nettsider og universitaly. Entermedschool.com har skrevet om denne usikkerheten. 

Søke til private læresteder

Meld deg opp til opptakstestene via hjemmesidene til studiestedene. 

 • Universita Cattolica del Sacro Cuore i Roma holder opptakstester i en rekke land rundt om i Europa i februar. Det er opptakstesten som ligger til grunn for opptak. Man testes i fagene Biologi, kjemi, Fysikk, matte, logikk og generell kunnskap. 
  Du søker til dette universitet gjennom den norske agenten Studier i utlandet.

 • Humanitas University i Milano har også IMAT som opptakstest som kan tas i ulike byer, men ikke i Norge. Denne må tas i februar, og ikke i september som kun gjelder de offentlige utdanningene.
  Du søker til dette universitetet gjennom den norske agenten EduPlanet.
   
 • Università Vita-Salute San Raffaele i Milano har opptakstest som holdes i starten av mars i Milano.
   
 • Campus Bio-Medico University of Rome har opptakstest som holdes i mars i Roma.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen:

Har du studert til å bli lege i Italia, må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet, før du kan søke autorisasjon i Norge. Dette innebærer at du må lære deg flytende italiensk i løpet av utdanningen slik at du kan kommunisere godt med pasientene. 

Skolepenger og finansiering

Offentlige utdanninger koster opp til ca. 4 000 euro i året, mens de private lærestedene koster ca. 16 000 - 20 000 euro i året. Det finnes muligheter for stipend ved noen skoler. 

Samtlige læresteder på listen til Universitaly kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Les vår nettside om finansiering for informasjon om hva du kan få i lån og stipend.

 

Nyttig nettsted driftet av medisinstudenter i Italia: MEDschool.it

Foto av Bologna: Corrado Baratta