På Island er medisinstudiet delt inn i bachelor og master. Utdannelsen er normert til seks år. Etter avsluttet medisinsk eksamen må du gjennomføre veiledet praksis, for å få autorisasjon som lege på Island, som er nødvendig for å kunne søke autorisasjon i Norge.

Om medisinutdanningen på Island

Det er kun ett universitet på Island som tilbyr medisin. Det meste av undervisningen foregår på Islandsk, men mye av pensum er på engelsk. Du må kunne islandsk for å gå dette programmet. Gjennom studiet vil du ha klinisk praksis og konsultere pasienter. Etter avsluttet medisinsk eksamen må du gjennomføre obligatorisk praktisk tjeneste, som er nødvendig for å få autorisasjon som lege på Island.

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

Du søker på bakgrunn av en opptakstest. Opptakstesten tester kunnskaper i fag fra videregående skole på Island. Testen holdes i juni og er på islandsk.

Godkjenning av studiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Slik søker du

Du søker om opptak direkte til skolen. Du finner søknaden på skolens hjemmesider.

Lær deg islandsk!

Du kan søke om et språkstipend til et forberedende språkkurs eller motta støtte til et lengre språkkurs for å lære islandsk.

Finansiering

På private universiteter må du betale skolepenger, mens offentlige utdanningsinstitusjoner kun krever et registreringsgebyr. På ANSAs side om finansiering kan du lese om stipend og lån fra Lånekassen.