Medisinstudier i Irland tar mellom fem og seks år. Du må ha visse realfag for å kunne søke, men selve opptaket baseres på karaktersnitt i noen enkeltfag samt score på opptakstesten HPAT. For å komme inn må du være blant de beste i Irland på opptakstesten. Det kommer vanligvis inn mellom 0-3 enkeltpersoner fra Norge. Søknadsfristen er 1. februar. Dersom du vil søke, må du reise til Irland og delta på HPAT.

Hvor kan jeg studere?

Du kan studere medisin ved fem universiteter i Irland:

Opptakskrav

Gjelder bare fag tatt i løpet av vanlig treårig videregående skole. Du kan kun søke med førstegangsvitnemål; du kan altså ikke forbedre karakterer eller supplere fag som privatist etter videregående.  

  • Matte R1 (evt. S1+S2)
  • Engelsk fra tredje klasse (evt. TOEFL eller IELTS test) OBS! Trinity krever språktest.
  • 5-årige studieløp: To realfag (enten Kjemi 2, Biologi 2 eller Fysikk 2)
  • 6-årige studieløp: Ett realfag (enten Kjemi 1, Biologi 1 eller Fysikk 1)
    Husk at du ikke får støtte fra lånekassen første året på 6-årig program
  • HPAT-testen

 Oversikt over opptakskrav for medisin i Irland: Undergraduate entry to Medicine (2023)

Se også film fra ANSAs temakveld om studier i Irland for nærmere forklaring

ANSA gjør oppmerksom på at denne tabellen kun er veiledende. 

 

* Engelskkrav kan suppleres med en TOEFL test (iBT) med score 90, eller med en IELTS test med score 6.5.

Oversettelse av irske karakterer til norske 

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland. 

Dersom du har spørsmål vedrørende omregning av snitt, anbefales det å ta direkte kontakt med opptakskontoret ved universitetet du søker til.

HPAT-testen

HPAT-testen er en 2 1/2 timelang papirbasert multiple choice test som er delt i tre deler. Den måler kandidatens logiske resonnement og problemløsningsferdigheter, så vel som ikke-verbal argumentasjon og evnen til å forstå menneskers tanker, atferd og/eller intensjoner. Du trenger ingen realfagkunnskaper for å ta testen.

Påmeldingsfrist: slutten av januar.

Testdato: midten av februar, testen er nå mulig å ta online

Informasjonsbrosjyre om HPAT-testen 2023. 

Maks score på testen er 300. Merk at nesten ingen testtakere får mer enn 200 poeng. Med en score på rundt 200 befinner man seg i det helt øverste sjiktet.

Øv deg på HPAT-testen med eksempeloppgaver: eksempel 1eksempel 2.

Slik søker du

Du søker gjennom Central Application Office (CAO). Søknadsperioden er mellom 4. november og 1. februar.  Du finner en detaljert forklaring om hvordan du søker på ANSAs side om studier i Irland. 

Vi har hatt besøk fra opptakskontoret fra RSCI, som holdt en presentasjon om hvordan du søker på medisinutdanning i Irland. Presentasjonen kan du ser her.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Irland er ett av 11 EU/EØS-land som har obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen. Det betyr at dersom du studerer medisin i Irland, må du gjennomføre praktisk tjeneste etter endt studie, for å få autorisasjon som lege i Irland. Du må ha autorisasjon i Irland for å kunne søke om autorisasjon i Norge. Du kan lese mer om autorisasjon på Helsedirektoratet sine sider.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere i Irland. I de fleste tilfeller betaler man rundt 3000 euro i skolepenger per år (free fees). På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du vil få i støtte fra lånekassen.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

Hvis du kommer inn på 6-årig program og ikke 5-årig får du ikke støtte fra lånekassen det første undervisningsåret. 
Hvis du kommer inn på 6-årig program kan du be universitetet om å gjøre en revurdering av fagene dine og høre om det er mulig å bli plassert på 5-årig program. Man kan bli plassert i 5-årig program hvis man har nok realfag. 

Bildebanner: Biblioteket på Trinity College. (Foto: Morgennebel)