Medisinstudiet i Frankrike varer fra ni til elleve år, og undervisningsspråket er fransk. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til forberedende språkopplæring.

Om utdanningen

Det er to veier frem til medisinstudiet i Frankrike; L.AS og PASS.

L.AS er å søke seg inn på en hel bachelorgrad i et hvilket som helst fag, men med "Option Santé"; altså et tillegg av en mindre emnegruppe i retningen helsefag

PASS er å søke seg inn på et årsstudium i helsefag (PASS) med "Option" i et hvilket som helst fag.

Dersom man består førsteåret av bachelorgraden eller årsstudiet, kan man søke videre inn på medisinstudiet. Kommer man ikke inn på medisinstudiet kan man fortsette i bachelorgraden man har begynt på, eller søke seg inn på andreåret av en relevant bachelorgrad etter PASS. 

Les mer om L.AS og PASS på Onisep.fr og på Parccoursup (begge på fransk)

 

Undervisningsspråk og språkstøtte

Undervisningsspråket er fransk. Via Lånekassen kan du få støtte til lengre språkkurs eller et kortere språkkurs

Hvordan finne aktuelle læresteder

Bruk Frankrikes svar på Samordna Opptak til å søke frem programmer. Skriv L.AS eller Option Santè (hak av for Licence i venstre marg) for å få opp L.AS. Skriv PASS for å få opp årsstudiet.

Parcoursup

Opptakskrav

Du bør ha fordypning i realfag fra videregående (men det er ikke et krav). De som ikke har realfag fra før anbefales å velge PASS. Opptaket til medisinstudiet skjer etter vurdering av karakterene man har oppnådd på førsteåret ved universitetet. Det er derfor anbefalt at man søker seg til en retning som man vet at man kan gjøre det bra i.

Søknadsprosess

Du søker via det franske samordnede opptaket Parcoursup
ansa.no/frankrike finner du steg-for-steg forklaring til søknaden.

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Medisinutdanningen koster 184 euro i året. Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder.