Medisinstudiet er delt inn i bachelor (3 år)+ kandidat (3 år), heter medicin eller lægevidenskab, og foregår på dansk. Studiet tilbys ved universitetene i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Norske studenter har egne studieplasser som er gratis.

 

Aktuelle studiesteder

Snitt i kvote 1
Snitt for medisinstudiet i København var 5,6 i 2022 (10,8 på dansk).

Kvote 2
10 % av studieplassene er satt av til kvote 2, hvor opptaket baseres på opptaksprøve og intervju
Les mer om kvote 2 ved Københavns Universitet 

24 plasser er satt av for norske studenter i København.

 

Snitt i kvote 1
Snitt for medisinstudiet i Aarhus var 5,6 i 2022 (10,5 på dansk).

Kvote 2
20 % av studieplassene er satt av til kvote 2, hvor opptaket baseres på karaktersnitt på fagkrav og opptaksprøve
Les mer om kvote 2 ved Aarhus universitet

21 plasser er satt av for norske studenter i Aarhus.

 

Snitt i kvote 1
Snitt for medisinstudiet i Odense var 5,6 i 2022 (10,8 på dansk).

Kvote 2
50 % av studieplassene er satt av til kvote 2, hvor opptaket baseres på opptaksprøve og intervju. Du må ha minst 4,3 i norsk snitt for å kunne søke i kvote 2 (6,0 på dansk).
Les mer om kvote 2 ved Syddansk Universitet 

15 plasser er satt av for norske studenter i Odense.

 

Snitt i kvote 1
Snitt for medisinstudiet i Aalborg  er ikke offentliggjort pga. GDPR. 

Kvote 2
20 % av studieplassene er satt av til kvote 2, hvor opptaket baseres på karaktersnitt på fagkrav og relevant erfaring mm.
Les mer om kvote 2 ved Aalborg Universitet

Det er 2 plasser satt av for norske studenter i Aalborg.

 

Norske elever med IB-vitnemål faller inn under norsk kvote ved søk til medisinstudier i Danmark.

Opptakskrav

Du må søke med førstegangsvitnemål. I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Danske fagkrav (gjelder begge kvotene)

  • Engelsk B (Internasjonal Engelsk VG2)

  • Matematik A (Matematikk R2)

  • En av følgende kombinasjoner:

    • Fysik B og Kemi B (Fysikk 1 og Kjemi 1) 

    • Kemi B, Biologi A og Fysik C (Kjemi 1, Biologi 1+2 og Naturfag) 

Se tabell for oversetting av danske fagkrav til norske.

Mangler du ett eller flere fag for å søke, kan du ta dette som privatist. Fagene kan legges ved vitnemålet på kompetansebevis. Les mer på ofte stilte spørsmål om studier i Danmark.

Har du gått IB? På nettsidene til de danske utdanningsmyndighetene kan du se hvordan fagene dine oversettes til dansk.

To søkekvoter – søk på grunnlag av karaktersnitt eller erfaring/test

Du kan søke om opptak gjennom en eller begge kvotene.

Kvote 1

Dersom du har karaktersnittet for å komme inn (uten norske tillegg som alders- språk- eller realfagspoeng), holder det at du søker i kvote 1.

Se ofte stilte spørsmål om studier i Danmark for oversettelse av norske karakterer til danske.

Kvote 2 

I denne kvoten bestemmer universitetene selv hvilke kriterier de ønsker legge vekt på for opptak. De ønsker å finne den perfekte kandidaten for utdanningen og ikke minst yrket.

De tre universitetene med flest studieplasser legger vekt på opptakstest med etterfølgende intervju for aktuelle kandidater. Du må gå inn på universitetenes hjemmesider og lese om optagelse og kvote 2 for å se hva det enkelte universitet vektlegger i denne kvoten, og hvilke dokumentasjon de ønsker - om de ønsker dokumentasjon. 

Universiteter med testbasert opptak ønsker ofte ikke noen ytterligere dokumentasjon fra deg. Sjekk på lærestedets nettside om du må reise til Danmark eller ikke for å ta testen.

Invitasjon til å registrere seg til testene sendes ut på e-post. Du finner testdatoene på universitetenes hjemmesider. 

 

Hvordan søke medisinstudier

Søknadsfrist er 15. mars klokken 12.00. Du søker via Optagelse.dk, og kan begynne å søke fra cirka 1. februar.

Slik søker du medisinstudier i Danmark

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

LIS (turnus) for leger

Medisinutdanningen i 11 EØS-land gir ikke autorisasjon etter cand.med. Danmark er per 16.05.17 et av disse landene. Dersom du har studert i et av disse landene, må du gjennomføre turnustjeneste i studielandet før du kommer tilbake til Norge og søker om autorisasjon som lege. 

Studenter som begynte medisinstudiet f.o.m. 2012 i et av de 11 EØS-land som ikke gir autorisasjon, vil dermed ikke automatisk kunne søke LIS (turnus) etter fullført studium ettersom autorisasjon er et krav for å kunne søke under den nye ordningen. Dette løses ved at du oppnår autorisasjon i landet hvor du uttdanner deg før hjemreise til Norge.

For å oppnå autorisasjon i Danmark, må du etter utdanningen gjennomføre klininsk basisuddannelse (KBU). Les mer kom KBU hos Sundhedsstyrelsen.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Jobbe ved siden av studiene

Blant annet i København velger mange medisinstudenter å jobbe som sykepleiervikarer ved siden av studiene. FADL, som er medisinstudentenes egen fagforening, tilbyr et kurs som gjør at man er i stand til å jobbe som sykepleiervikar på de forskjellige sykehusene.

Bannerfoto: Nelson L.