Medisinstudier i Belgia tilbys på nederlandsk og fransk. Studiet er oppdelt i bachelor- og mastergrad. Opptak krever opptakstest.

Opptak til medisin i Wallonia (fransk) 

Godkjenning av vitnemål fra videregående skole som jevngodt (équivalent) med eksamen fra vgs. i Wallonia innen 15. juli ved Le Ministère de l'Education de la Communauté française.

Selve opptaket baserer seg på opptakstest som holdes i Brussel i månedene juli og september.Testen er todelt hvor den ene delen tester dine kunnskaper i biologi, fysikk, kjemi og matematikk. Del to tar for seg kommunikasjon og kritisk analyse.30 % av plassene forbeholdes internasjonale studenter. 

Opptak til medisin i Flandern (nederlandsk)

Bekreftelse på bestått opptaksprøve, Toelatingsexamen arts - tandarts, sammen med oversatt kopi av vitnemål til engelsk eller nederlandsk, godkjent av den belgiske ambassaden i Norge. Du søker direkte til universitetet. Kontakt universitetet for flere detaljer.

Beskrivelse av medisinstudiene i Flandern samt programmene i de forskjellige byene. (nederlandsk) geneeskundeinbelgie.be

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Finansiering

Skolepenger i Belgia ligger på 800 - 1000 EUR i året. Avgiften settes litt opp hvert år. Lånekassen gir støtte til medisinutdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Belgia. Du kan få støtte til hele utdanningen eller deler av den norske utdanningen (utveksling). 

Les om støtte fra Lånekassen