Hele 39 læresteder i Tyskland tilbyr medisinstudier (Humanmedizin). For å kunne studere medisin i tyskland må du kunne tysk. Dersom du ikke snakker tysk kan du gå på språkkurs i forkant av studier og lære deg tysk. Dette er støttet av Lånekassen.

Om utdanningen

I Tyskland kan du søke opptak til medisinstudier to ganger i året med studiestart da både på høsten og våren. Du må ha generell studiekompetanse i tillegg til fagene matematikk, fysikk og kjemi (du må altså være en kvalifisert søker til Norge for å kunne søke medisin i Tyskland). Medisinstudiet går over seks år. Undervisningen foregår på tysk. Studiet er gratis.

Søknadsfristen er 31. mai for studiestart på høsten, og 15. januar for studiestart på våren. Går du siste året på videregående er søknadsfristen 15. juli for studiestart til høsten.

Martines erfaringer som medisinstudent i Berlin:

Finne lærested og karaktersnitt

Du finner aktuelle universiteter for medisinstudier i Tyskland via søkemotoren Hochschulstart. Her finner du også tidligere karaktersnitt og antall studieplasser per lærested. Alle universitetene har studiestart i september/oktober (vintersemesteret), mens ni universiteter også har studiestart i mars/april (sommersemesteret).

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse for å søke på medisin i Tyskland, samt de norske fagkravene, altså matematikk, fysikk og kjemi. 

Om du vil søke deg inn på grunnlag av snitt alene, bør du ha mellom 5,6 og 6,0 i rent snitt (uten norske poeng) eller høyere. Dersom du feks har 5,4 i snitt, kan du søke deg inn på grunnlag av snitt i kombinasjon med en opptakstest eller et intervju. Det er mulig å søke med annengangsvitnemål i Tyskland.


Kvoter og karaktersnitt

Studieplassene til medisin fordeles via tre kvoter, det vil si at det er tre måter å vurdere søkere på. Du kan søke i en eller flere kvoter. 

Kvote 1 Denne er for deg som har et karaktersnitt tett opp mot 6 i snitt. (Abiturbestenquote, ABQ). 30 % av søkerne tas opp i denne kvoten.

Kvote 2 Denne kvoten består av en miks av kriterier som lærestedene selv kan definere. (Zusätzliche Eignungsquote, ZEQ) Eksempelvis bra resultater på opptakstesten, relevant arbeidserfaring (f.eks sykepleie) eller poeng for ventetid etter at du ble ferdig på vgs., 10 % av søkerne tas opp her.

Kvote 3 Den tredje kvoten er den største kvoten, 60 % av søkerne tas opp her. (Auswahlsverfahren der Hochschulen, AdH). Her bestemmer universitetene selv hva de vil vektlegge i sin vurdering av søkerne. Hvert kriterium gir forskjellig poengsum, inntil en total på 100 poeng. Minst to kriterier uavhengig av skolekarakterer må tas i betraktning per universitet.

I tillegg til snitt vil du eksempelvis kunne vurderes ut fra resultat fra den nasjonale medisintesten TMS eller realfagstesten HAM-Nat, Intervjuer eller andre muntlige tester, arbeidserfaring som har vart i mer enn ett år og/eller tidligere utdanning, jobber, frivillig arbeid, tildelte priser osv. 

Om du skal søke i denne kvoten må du gjøre litt research slik at de universitetene du setter opp i søknaden, faktisk er reelle muligheter. Du finner inormasjon om de forskjellige poengsummene som universitetene har gitt for opptak på Hochschulstart.Øk dine sjanser for å komme inn (gjelder kvote 3)

Dersom du ikke har høyt nok snitt for å komme inn, er det flere ting du kan gjøre for å bedre dine sjanser.

TMS

Først og fremst kan du ta en opptakstest, Der Test für Medizinische Studiengänge. Denne testen kan brukes til opptak ved mange av de tyske universitetene. Testen holdes ved en rekke læresteder i Tyskland vår og høst. Se frister for oppmelding her. Du melder deg opp via TMS-info 

Intervju

Mange læresteder holder også intervjuer som en del av opptaksprosedyren. Se dette som en perfekt anledning til å overbevise lærestedet om at du er rett kandidat for utdanningen og senere yrket. 

Språktest

Mer informasjon om tysk språkkurs finner du her. 

Universitetene krever at du har tatt en språktest i forkant av utdanningen. Denne skal ikke vedlegges søknaden, men leveres inn til lærestedet i forkant av studiestart. Lærestedet vil fortelle deg når og hvordan. Universitetene godkjenner feks Testdaf (Test Deutsch als Fremdsprache) og Goethe-Zertifikat C2. Om du ønsker å ta en språktest i Norge, kan du gjøre det ved Goethe-Institut i Oslo. 

Dersom du ikke oppgir testresultater når du har fått tilbud om studieplass, må du møte opp på universitetets egen språktest, DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), på en gitt dato. Dersom du ikke møter opp, eller ikke oppnår ønsket resultat, vil du kunne miste studieplassen.

 

Språkkurs i tysk

For deg som vil ta et språkkurs i tysk i forkant av utdanningsgraden din, kan du ta opp til to semestre med språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen.  Du kan altså få støtte i opptil ett år!

Lurer du på noe angående opptak?

Om du er usikker på noe med hensyn til opptak kan du kontakte Hochschulstart eller aktuelt lærested direkte.

TIPS: De fleste ting du lurer på, har andre spurt om før deg. Før du kontakter Hochschulstart, kan du gjerne lese deres mange spørsmål med svar på FAQ-siden

Søknadsfrist

Du søker om opptak i løpet mai måned dersom du vil begynne på studiene dine på høsten. Søknadsfrist er 31. mai. Unntaket er om du fremdeles går på videregående. Da skal du søke innen 15. juli.

For deg som vil begynne på våren (oppstart vanligvis i mars), skal du søke om opptak innen 15. januar.

Ettersendingsfrist for vitnemål og andre dokumenter er to uker etter søknadsfrist.

Hvordan søke medisinstudier i Tyskland


Kort oppsummert skal du søke online via Hochschulstart. Søknaden finnes på engelsk.

Her skal du oppgi personalia, utdanningsbakgrunn (type videregående skole), velge hvilke kvoter du vil søke i og universiteter herunder.

 

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet

Private universiteter for medisin i Tyskland

I Tyskland finnes det også private læresteder som tilbyr medisin. Det betyr at de ikke er gratis, og at du søker om opptak direkte til lærestedet. Lærestedene nevnt her er offentlig godkjente i Tyskland (Østerrike).

Universität Witten/Herdecke

Universität Witten/Herdecke er et privatuniversitet som ikke bare baserer opptak på karaktersnitt, men også ser på motivasjon og personlighet. Målet med opptaket er å finne ut om studenten og universitetet er “Suited to each other”, og derfor er motivasjonsbrev, CV og intervju avgjørende faktorer. Du må oppfylle de norske fagkravene for å kunne søke, samt ta en tysktest som viser at du ligger på minst B2-nivå. I tillegg må du ha fullført et seks måneders internship (helst underlagt et sykehus) for å kunne søke. Studiet er på tysk og går over 12 semestre og tre måneder. De siste året av utdanningen er du i praksis.

Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU)

Paracelsus Medizinische Privatuniversität er et privat østerriksk universitet med eget campus i Nürnberg i Tyskland. NOKUT anerkjenner denne utdanningen som østerriksk. Du må oppfylle de norske fagkravene for å søke, i tillegg til å ha hatt 10 uker med latin. Det anbefales også å ha noe biologi (humanbiologi). PMU inviterer de beste søkerne til en opptakstest i Salzburg. Dersom du går videre, får du komme til et intervju. PMU har femti studieplasser i Nürnberg. Studiet er på tysk, men PMU krever ikke tysktest for å søke om opptak. Utdanningen er femårig.

Finansiering

Det er gratis å studere medisin ved offentlige universiteter i Tyskland. Du får også støtte til å studere ved private læresteder, så lenge de er statlig godkjente (tilsvarende lærestedene nevnt over). 
Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

 

Bannerfoto: Sergey Novikov