Har du lyst å bli spesialist på muskel og skjelettsykdommer? Da kan du studere til kiropraktiker i Danmark. Kiropraktorer som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra Danmark må regne med krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Ventetiden på turnusplass i Norge kan være opp mot ett år lang.

Om utdanningen

Kiropraktikk kalles kiropraktik eller klinisk biomekanik på dansk. Utdanningsløpet består av en treårig bachelorgrad, en toårig master (kandidat) og en 12 måneder lang praksisperiode. Utdanningen tilbys ved Syddansk Universitet i Odense.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du lærer om kroppens anatomi og får trening i hvordan du undersøker/behandler kroppen for smerte. Hovedfokuset ligger på problemområdene nakke og rygg. De tre første årene har utdanningen store likhetstrekk med legeutdanningen.

  • Kiropraktikk i utlandet

Opptak

Det tas opp 110 studenter hvert år, fordelt med 25 i kvote 1 og 75 i kvote 2. For opptak kreves det generell studiekompetanse og fagkravene:

  • R1+R2

  • Internasjonal engelsk fra 2.klasse/TOEFL-test

  • Kjemi 1

  • Fysikk 1 eller Biologi 1+2

Kontakt alltid lærestedet for oppdatert informasjon rundt fagkrav. I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Kvote 1

I kvote 1 er det kun gjennomsnittet som teller (førstegangsvitnemål uten norske tilleggspoeng). Du må ha 5,1 i snitt for å kunne søke i kvote 1. 

Kvote 2

Har du 4,3 i snitt kan du delta på SDU sin Multiple Choice Test. Resultatene fra denne testen legger grunnlaget for utvelgelse av kandidater til et intervju, Multiple Mini Interview.

Testresultatene fra denne avgjør hvem som kommer inn i kvote 2. Se informasjon om kvotesystemet for mer informasjon. 

Hvordan søke

Søknadsfrist er 15. mars. Du søker via www.optagelse.dk

Godkjenning

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som kiropraktor i Norge.

Kiropraktorer som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra Danmark må påregne krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Ventetiden på turnusplass i Norge kan være opp mot ett år lang. 

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedsider om kiropraktorutdanning i utlandet.

Finansiering

Utdanningen er godkjent og kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. Utdanningen er gratis.