Er du interessert i hvordan kroppen fungerer og ønsker å hjelpe mennesker til bedre helse? Da kan studier innen kiropraktikk være noe for deg. Du lærer å behandle smerter og sykdom i muskler, nerver og ledd. Utdanningen finnes ikke i Norge, så her har du muligheten til å skaffe deg en unik kompetanse samtidig med at du lærer en ny kultur å kjenne.

Hva innebærer kiropraktikkutdanning?

Kiropraktorstudiet er et femårig mastergradsstudium + ett år turnus. Studiet er en teoretisk og klinisk utdanning, og du driver både med forebygging og behandling. Du lærer å bruke medisinske undersøkelser og funksjonell testing og behandling, og du kan også gi råd og veiledning om livsstil og trening. Les mer på Utdanning.no.

  • Kiropraktikk i utlandet

Aktuelle land

Det anbefales at du tar utdanningen din innenfor EU/EØS. Etter at Storbritannia nå har gått ut av EU blir Danmark det mest aktuelle studielandet for nordmenn.

Godkjenning

For å kunne jobbe som kiropraktiker i Norge, trenger du autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder, ikke regelverket da du startet. Du er selv ansvarlig for å følge med på endringer i regelverket og for å sørge for at du oppfyller kravene i det regelverket som gjelder når du søker om autorisasjon.

Det finnes foreløpig ikke en egen norsk utdanning i kiropraktikk. Autorisasjon kan gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av The Councils on Chiropractic Education International (CCEI). 

Legger du studiene til utenfor EU/EØS må du få utdanningen du har tatt vurdert opp imot den europeiske standarden. Deretter må du gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag.

På Helsedirektoratets hjemmesider finner du mer info om autorisasjon av kiropraktorutdanning fra utlandet.

Norsk kiropraktorforening

Norsk kiropraktorforening er er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler med svært få unntak alle landets kiropraktorer som har offentlig godkjenning og som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen.

Norsk Kiropraktorforening gir sine anbefalinger for hvor man bør studere kiropraktikk på denne nettsiden.

For å kunne få medlemskap i Norsk Kiropraktorforening etter endt utdanning må man ha utdanningen fra en ECCE-akkreditert skole.

Foto: Alisha Vargas