I Tyskland tilbys fysioterapi både på vgs-nivå og på bachelornivå. For å få støtte av Lånekassen må du studere på bachelornivå. Utdanningen går vanligvis over fire år. Du kan begynne studiene på høsten, noen steder også på våren. Undervisningen går på tysk. Lånekassen gir støtte til språkkurs i Tyskland i forkant av utdanningen.

Finne lærested

Du finner frem til aktuelle skoler på søkemotoren Hochschulkompass, samt på nettsidene til det tyske fysioterapeutforbundet. Velg en skole og utdanning som er akkreditert i Tyskland og tilbys på bachelornivå. Med tanke på å bli godkjent i Norge, bør du også velge en utdanning som går rent på faget fysioterapi, og ikke er en blandingsgrad med et eller flere andre helsefag. 

Eksempel på høyskoler som tilbyr fysioterapi:

Opptakskrav

Opptakskrav varierer, men er vanligvis generell studiekompetanse i kombinasjon med karaktersnitt og fagkrav eller for eksempel praksis i forkant av studiet. Du finner informasjon om opptakskrav på nettsiden til fysioterapeutforbundet i Tyskland, og på nettsidene til den enkelte skole. Der vil du finne denne informasjonen under «Zulassung». 

Slik søker du

På lærestedets hjemmeside vil det stå beskrevet hvordan du skal søke under overskriften «Bewerbung». Du søker enten direkte til lærestedet eller via felles søkeportal.

Godkjenning


For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. På nettsidene til Helsedirektoratet får du informasjon om både autorisasjon og turnuslisens. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Finansiering


Lånekassen støtter utdanning i Tyskland som er statlig godkjent. Alle studier og læresteder du finner på søkemotoren www.hochschulkompass.de skal være dette. Offentlige skoler tilbyr gratis utdanning (du betaler kun semesteravgift), mens private kan koste mellom 200-700 euro i måneden. På Lånekassen side om utdanning i utlandet kan du lese om hva du kan få i stipend og lån.

Nyttig link