Fysioterapiutdanning tilbys ved over 30 universiteter i Storbritannia. Utdanningen er treårig eller fireårig. The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) har en oversikt over alle utdanninger som er registrert hos Health Professions Council (HPC) og som vil gjøre deg kvalifisert for å praktisere som fysioterapeut i Storbritannia. Viktig: I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU må det fremforhandles nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger herfra.

Her finner du oversikten over akkrediterte studier til CSP. 

Opptak

Det er en forutsetning for å bli tatt opp til studiet at du har generell studiekompetanse, og det kreves ofte fordypning i biologi eller andre realfag. Det vil være en fordel dersom du også har noe høyere utdanning innen helse- eller idrettsfag fra før, men dette er ikke pålagt. Opptakskravene varierer, kontakt lærestedene for mer spesifikk informasjon. I vurderingen av søknadene tas det ikke bare hensyn til karakterer, men også til arbeidserfaring, interesser og motivasjon. 

Søknad

Du søker gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden (link).
For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet. Du kan også søke gjennom norske agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100.000 og 250.000 NOK per skoleår, avhengig av skolen.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

 

Foto: durrah03