Fysioterapiutdanningen i Polen er treårig og fører frem til Bachelor of Science in Physiotherapy. Du kan studere fysioterapi på engelsk i byene Poznan, Bydgoszcz, og Lublin. I Opole kan du ta master i fysioterapi, MSc, dersom du allerede har bachelorgrad i faget.

Poznan University of Medical Sciences

For å søke fysioterapistudier ved Poznan University of Medical Sciences, må du ha generell studiekompetanse. Du kan søke studiet uten å ha hatt biologi, kjemi og fysikk fra videregående skole, men det er en fordel om du har hatt et av disse fagene, fortrinnsvis biologi 1.

Det kjøres to opptaksrunder, en med opptakstest og intervju i Kristiansand og Oslo tidlig på våren og en i Oslo nærmere sommeren. Søknadsfrist er ca. 2 uker før opptakstest og intervju. Test og intervju kan også gjennomføres i Poznan utover våren.

Du søker gjennom Nordisk Inntakskontor.

College of Education and Therapy i Poznan

Opptak til College of Education and Therapy i Poznan skjer på grunnlag av vitnemål fra videregående skole. For å søke, fyll ut søknadspapirene på skolens nettside.

Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz

Opptak til Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz skjer på grunnlag av generell studiekompetanse og kunnskaper i engelsk som dokumenteres ved hjelp av test i engelsk, enten TOEFL eller IELTS. Fysioterapiprogrammet er ganske nytt så det er ikke mye informasjon å finne på nettsiden. Kontakt universitetet direkte.

University of Vincent Pol i Lublin

Har tilbud om treårig Bachelor of Physiotherapy. Søk direkte til skolen

Skolen har i tillegg et tilbud om toårig masterprogram i fysioterapi på engelsk, også her søker man direkte til skolen.

Opole University of Technology 

Opole University of Technology har tilbud om MSc in Physiotherapy på engelsk. For å kunne søke må du ha relevant bachelorgrad. Graden har en varighet på seks semestre (180 ECTS credits). Søk direkte til skolen innen midten av september.

Academy of Physioterapy i Wroclaw

Academy of Physioterapy i Wroclaw har tilbud om en toårig master og ett femårig integrert program, masters degree. Søk direkte til skolen.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til fysioterapiutdanning ved godkjente læresteder i Polen.
Les om støtte fra Lånekassen.