Det er populært blant nordmenn å studere fysioterapi i Nederland, og utdanningen har et godt renommé internasjonalt. Du kan studere på nederlandsk eller engelsk. Utdanningen er tre- eller fireårig og leder frem til en Bachelor of Health in Physiotherapy/Bachelor of Physiotherapy. Det finnes også tilbud om å ta første året av bachelorgraden i Norge og de to siste årene i Nederland.

Om utdanningen

Studiet legger vekt på faglig kunnskap, praktiske ferdigheter og personlig utvikling. Etter avsluttede studier skal du være i stand til å ivareta pasientenes og samfunnets behov for en god fysioterapitjeneste. Undersøkelse, behandling, habilitering, rehabilitering og helsefremmende og forebyggende arbeid er viktige deler av fysioterapeuters arbeidsområde.

Infoside om fysioterapi i Nederland

Hvordan finne aktuelle læresteder

10 offentlige studiesteder samt et privat akademi, Thim van der Laan, tilbyr fysioterapiutdanning i Nederland.

Studier på engelsk

De fleste velger å studere på engelsk. Her er de fem lærestedene du kan velge mellom: 

Oslo - Enschede

Gjennom Oslo Nye Høyskole kan du ta det første året av fysioterapiutdanningen i Oslo og de to siste årene ved Saxion i Enschede. Deretter følger ett års praksis i Norge. Les mer om dette programmet på Oslo Nye Høyskole sine hjemmesider.

Opptakskrav

For opptak til de engelskspråklige utdanningene kreves det:

  • Generell studiekompetanse
  • Mellom 3,5 til 4,5 i karaktersnitt (Saxion har 3,5)

Ut over dette har skolene forskjellige måter å vurdere sine søkere på. Noen krever fordypning i biologi og fysikk fra videregående, andre har en opptaksdag der du deltar på en utvelgelsesprosess ved universitetet. Det er ganske vanlig å kreve CV, motivasjonsbrev og engelsk språktest(TOEFL/IELTS). Relevant erfaring i form av arbeid eller utdanning er et pluss.

For opptak til den nederlandsk-underviste utdanningen, må du avlegge en språktest (NT2-testen). Noen læresteder krever også fordypning i biologi og fysikk fra videregående. 

Slik søker du

Du søker gjennom søkeportalen Studielink til de offentlige universitetene. Til THIM søker du direkte via onlinesøknad på deres hjemmeside

Hanze og ESP har søknadsfrist 15. januar, mens Fontys og Saxion har søknadsfrist  henholdsvis 1. mai og 1. april. NB: dobbeltsjekk frister og opptakskrav på lærestedenes hjemmesider da disse kan endre seg. 

Ved det private lærestedet THIM er det løpende opptak. 

VIKTIG: To av de offentlige lærestedene, ESP og Hanze, er såkalte Numerus Fixus fag (NF). Det betyr enkelt forklart at du kun kan sette opp en av disse skolene i søknaden din. Det er ikke mulig å velge begge. Du kan i tillegg sette opp de to andre offentlige skolene, Fontys og Saxion, og til THIM er det jo uansett en egen søknad som ikke er avhengig av det offentlige opptaket. Det er med andre ord mulig å søke på tre offentlige læresteder og et privat samtidig.

Se nettsidene til Oslo Nye Høyskole for informasjon om deres søknadsprosess og søknadsfrister.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Finansiering

De offentlige programmene koster mellom 2060 og 3060 euro per år. THIM er en privatskole med egne priser.


Lånekassens side om utdanning i utlandet ser du hva du kan få i stipend og lån.

(Kilde: Utdanning.no).