Vil du studere fysioterapi i Danmark? Fysioterapiutdanningen i Danmark har lenge vært forholdsvis populær for nordmenn. Utdanningen tilbys ved en rekke profesjonshøyskoler. Fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra Danmark må regne med krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Ventetiden på turnusplass i Norge kan være opp mot ett år lang.

Om utdanningen

Bachelorgraden varer 3 1/2 år og er fordelt på 7 semestre. Det veksles mellom teoretisk og praktisk undervisning. Du kan studere i Esbjerg, Roskilde, Holstebro, Haderslev, København, Næstved, Odense, Hillerød, Aalborg eller Aarhus. Linker til de ulike skolene finner du på UddannelsesGuiden.

Undervisningsformen veksler mellom klasseundervisning, forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, praktiske øvelser og praktikk/klinisk undervisning. Det er en del hjemmearbeid og oppgaveskriving, individuelt og i grupper. 

I starten vil praksis/behandling utføres på medstudenter, senere får du prøve deg på pasienter. Du er ute i praksis i sammenlagt 28 uker. I løpet av det siste semesteret kan du fordype deg i et selvvalgt faglig område, samt skrive bacheloroppgaven din.

VIKTIG: Les på Helsedirektoratets nettsider om godkjenning av nordiske fysioterapeuter

Opptakskrav og søkekvoter

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Opptakskrav uavhengig av kvote:

1. Generell studiekompetanse

2. Ett av følgende fag: matematikk R1 (evt. S1+S2) eller kjemi 1 eller fysikk 1 eller biologi 1

Kvote 1 (65 % av studieplassene)

I kvote 1 er det kun karaktergjennomsnitt fra førstegangsvitnemål som teller. Norske tilleggspoeng teller ikke.

Kvote 2 (35 % av plassene) 

Kvote to handler om helheltsvurdering av deg som søker og det er skolen selv som bestemmer hva de ønsker å vektlegge. Vanligvis vil relevant arbeidserfaring og utdanning, organisasjonserfaring, folkehøgskoleopphold, utenlandsopphold og lignende kunne telle inn. I tillegg skal du vanligvis skrive et motivasjonsbrev. Du finner informasjon om kvote 2 på skolens hjemmeside, under optagelse.

Se ofte stilte spørsmål om studier i Danmark for oversettelse av norske karakterer til danske.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er 15. mars kl 12.00; du søker via www.optagelse.dk.

Veiledning til søknaden finner du på ANSA hovedsider om studier i Danmark.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Turnus: les mer om turnuskravet for fysioterapeuter med utenlandsk utdanning her.

Fysioterapeuter som søker autorisasjon i Norge med utdanning fra Danmark må regne med krav om å gjennomføre veiledet praksis eller turnustjeneste i Norge. Ventetiden på turnusplass i Norge kan være opp mot ett år lang. 

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. På ANSAs side om finansiering kan du lese om lån og stipend fra Lånekassen.