Farmasistudiet på engelsk tilbys ved to læresteder i Polen. Utdanningen fører frem til tittelen Doctor of Pharmacy (Pharm. D). Studiet i Gdansk tar 5,5 år, i Poznan er studiet på 6 år.

Aktuelle læresteder

Poznan University of Medical Sciences

For å søke farmasistudier ved Poznan University of Medical Sciences, må du ha generell studiekompetanse. Det er anbefalt at du har følgende realfag:

  • Kjemi 1+2
  • Biologi 1+2

Gjennomsnittskarakteren i disse fagene bør være minst 4. Søkere som mangler et av fagene kan også være aktuelle hvis de har annen relevant utdanning og kompetanse.

Kvalifiserte kandidater blir invitert til opptakstest og intervju.

Du søker gjennom Nordisk Inntakskontor.

Medical University of Gdansk

Opptakstest i kjemi og biologi. Søk direkte til skolen.

Les mer på Medical University of Gdansk sine nettsider.

Godkjenning

For å praktisere som farmasøyt i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les om autorisasjon på ANSAs hovedside om farmasøytutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning Polen. Les mer om støtte fra Lånekassen.