Det er mulig å studere ernæring i Danmark, og det finnes flere aktuelle bachelor- og mastergrader innenfor feltet. Du kan studere på dansk, men det finnes også studietilbud på engelsk.

Om utdanningen

For å praktisere som klinisk ernæringsfysiolog i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet. Klinisk ernæring er ikke en harmonisert utdanning gjennom EUs Yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det betyr at du må dokumentere utdanningsinnholdet, slik at Helsedirektoratet kan vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning. Du må dokumentere faginnholdet i utdanningen din, både teoretisk innhold og praksis du har hatt i løpet av studiet.

I Danmark er ikke tittelen klinisk ernæringsfysiolog i bruk, på tross av at det finnes en mastergrad som heter klinisk ernæring. Dette betyr at utdanningen din må godkjennes med utgangspunkt i hvor lik den er den norske utdanningen - både hva angår fag og lengde. Utdanningen bør gå over minst fem år, ha en klinisk del, inneholde skriving av masteroppgave og inneholde tilsvarende fag som den norske utdanningen. Gå derfor inn på de danske lærestedenes fagplaner, både på bachelor og kandidatnivå, og sammenlign med det norske studieløpet. Se f.eks. UIOs femårige mastergrad i klinisk ernæring.

Det finnes ingen utdanninger eller læresteder i Danmark som garanterer deg autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog i Norge.

Les om ernæringsfysiologi i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

  • Ernæring i utvalgte land

Finne fag og lærested

Du kan finne frem til aktuelle utdanninger på søkemotoren Ug.dk.

Opptakskrav

Bachelor

Du finner opptakskrav på Ug.dk og på lærestedenes hjemmesider. Ved siden av generell studiekompetanse, må du også oppfylle bestemte fagkrav.

Informasjon om hvordan du oversetter snitt og fagkrav.

Aktuelle utdanninger

Ved å trykke på linkene over, kan du lese om faget, se hvilke læresteder som tilbyr utdanningen og se de danske opptakskravene (fagkrav og snitt). 

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Kandidat

Det settes egne opptakskrav til de forskjellige utdanningene også på masternivå. Dersom du vet hvilken master du ønsker å ta allerede nå, er det smart å ta den bachelorgraden som kvalifiserer deg til ønsket kandidat. Du har begrenset eller ingen mulighet til å søke deg inn på en mastergrad basert på fag som er tatt etter fullført bachelorgrad. Lærestedene prioriterer sine egne bachelorgradsstudenter.

Slik søker du

Bachelor

Du søker på nett via søkeportalen Optagelse.dk. Veiledning finner du på hovedsiden om utdanning i Danmark. Søknadsfristen er 15. mars.

Master (kandidat)

Du finner søknadsskjema på universitetenes hjemmesider. Søknadsfrister finner du på lærestedets hjemmeside. Vanligvis er fristen 1. mars.

Godkjenning

For å praktisere som klinisk ernæringsfysiolog i Norge med utenlandsk utdanning, må du få autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les om autorisasjon på ANSAs hovedsider om klinisk ernæring i utlandet.

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese mer om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.

Bannerfoto: H4G2 Flickr