Du kan studere teater og dramafag ved en rekke høyskoler og universiteter i Sverige. Det finnes tilbud på bachelor og masternivå, og som kortere kurs/utdanninger. Under studieåret 2013/2014 studerte 14 nordmenn teater i Sverige.

Finne lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder og retninger innenfor teaterfaget på søkemotoren Studera.nu.

For deg som vil bli skuespiller, kan du søke på skådespelarprogrammet/konstnärligt kandidatprogram i teater. Denne utdanningen tilbys ved flere offentlige læresteder: 

Om du ønsker en kortere ett- eller toårig utdannelse ved en teaterlinje, kan du også se på borgerlige/private tilbud som Kulturama og Calle Flygare.

  • Teater i utvlagte land

Opptakskrav

Se nettsidene til hvert enkelt lærested for informasjon om opptakskrav og søknadspapirer. Opptak, både på bachelor og masternivå, er vanligvis basert på audition, altså talent.

Slik søker du

Du søker enten direkte til skolen, eller via den felles søkeportalen Antagning.se Dette vil stå nøye beskrevet på lærestedets hjemmeside. Der vil du også se aktuelle søknadsfrister. De fleste av søknadsfristene befinner seg i tidsrommet november til april. Merk deg at enkelte programmer kun har oppstart annethvert år.

Finansiering

Offentlige studiesteder i Sverige er gratis, mens private kan ha studieavgift. Du får støtte til å studere ved samtlige læresteder godkjent av den svenske lånekassen, CSN (dette gjelder i prinsipp de fleste lærestedene). På lånekassens side om utdanning i utlandet får du informasjon om stipend og lån.