Du kan studere teater i Danmark med kunstnerisk eller teoretisk tilnærming til faget. Du kan studere i København, Aarhus eller Odense.

Studere teater i Danmark

Du kan utdanne deg til skuespiller, Skuespilleruddannelsen, på en av de tre statlige skuespiller-/teaterskolene i København, Odense eller Aarhus. Den kunstneriske utdanningen går over fire år. For deg som heller vil ha en teoretisk tilnærming til faget fremfor en utøvende, kan du for eksempel studere teatervidenskab ved Københavns universitet. Studiet tilbys på både bachelor- og masternivå.

  • Teater i utvlagte land

Skuespilleruddannelsen

Skolene i Aarhus og Odense tilbyr kun skuespillerutdanning, mens Teaterskolen i København også har fag som scenografi og instruktørutdanning.

Les om skuespillerutdannelsen på Ug.dk.

Teatervidenskab

Les om teatervitenskap på Ug.dk.

Aktuelle læresteder

Skuespillerutdanning i Danmark

Aktuell informasjon for alle skolene er samlet hos den Danske Scenekunstskole.

Teatervitenskap i Danmark

Opptak teaterskole i Danmark

Skuespilleruddannelsen

Det er tre runder med opptaksprøver, som blir avholdt i perioden januar-mars. Den første prøven er felles for alle de tre skolene. Andre og tredje prøve avholdes på hver enkelt skole. Man må være mellom 18 og 30 år for å søke. Nærmere informasjon om de ulike skolene og om opptakskrav- og prosedyrer finnes på nettsidene til den Danske Scenekunstskole.

Teatervitenskap

Du må ha internasjonal engelsk og et fremmedspråk for å søke (for eksempel tysk på alle tre årene av videregående, eller på ungdomskolen og opp til andreklasse videregående).

Slik søker du

De statlige teaterskolene har en egen søknad som legges ut på skolenes sider. Du søker elektronisk. Se den Danske Scenekunstskole for informasjon. 

Til teatervitenskap ved Københavns universitet søker du via den offentlige søkeportalen Optagelse.dk. Søknadsfrist er 15. mars.

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.

Bannerfoto: Nelson L.