Studer teater i Belgia enten i Wallonia eller i Flandern.

Teaterutdanning i Wallonia tilbys ved to skoler:

Ved begge skolene er det audition. Utdanningen er 3-årig. Til forskjell fra IAD har INSAS to separate utdanninger for skuespiller og regissør. Etter to år felles velger du å spesialisere deg i den ene eller andre retningen. INSAS har bortimot 50 % utenlandske studenter. Undervisningsspråket i Wallonia er fransk.

Se også Studyinbelgum.

  • Teater i utvlagte land

I Flandern tilbys teaterutdanning ved fire høyskoler:

Utdanningen er 4-årig. Søkere må gjennom en audition for å bli tatt opp på utdanningen. Undervisningsspråket er nederlandsk.