"All the world's a stage," sa Shakespeare. Gjør verden til din scene og studer teater i utlandet!

Hva innebærer utdanningen?

 Du kan velge mellom ulike fagretninger, som scenografi, filmvitenskap, drama og musikkteater.

Les om teater og drama på Utdanning.no.

  • Teater i utvlagte land

Hvor kan du studere?

Du kan studere teater i hele verden på både bachelor- og mastergradsnivå.

European League of Institutes of the Arts er en medlemsorganisasjon for utdanningsinstitusjoner innen kunst. Du kan bruke deres søkemotor for å finne studieinstitusjoner innen teater både i Europa og andre land.

Du kan få støtte fra Lånekassen til å studere teater i hele verden såfremt studiet regnes som høyere utdanning.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av utdanning innen teater. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere bakgrunnen din ved ansettelser. Søker du deg til en master er det opp til høgskolen eller universitetet å vurdere utdanningen din fra bachelornivå.