Tyskland har et omfattende tilbud av musikkutdanninger. Her kan du studere alt fra sang, populærmusikk, gitar, orkesterledelse, musikal, musikkvitenskap og mye mer!

Om utdanningen

Studiene tilbys som bachelor- og mastergrader. 

Undervisningen går vanligvis på tysk, og du kan få støtte av lånekassen til å ta et kort forberedende språkkurs eller et lengre språkkurs på opp til ett år i forkant av utdanningen.

  • Musikkutdanning i utvlagte land

Hvordan finne lærested

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for finne frem til aktuelle læresteder. Her haker du av for om du vil studere på bachelor- (Grundständing) eller masternivå (Weiterführend). Du kan også hake av for ønsket studieby, undervisningsspråk og fagområde. Samtlige læresteder på denne søkemotoren kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Aktuelle læresteder

Opptakskrav

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside, vanligvis under Zulassung. For å søke på en bachelorgrad skal du ha generell studiekompetanse, og for å søke på mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Opptak baserer seg nesten alltid på en audition, noen ganger i kombinasjon med intervju.

De fleste læresteder krever at du skal ha tatt en språktest i forkant av opptak. Du kan lese om tysktesten Testdaf på ANSAs side om språktester.

Slik søker du

På lærestedets hjemmeside vil det stå beskrevet hvordan du skal søke. Denne informasjonen finner du under overskriften Bewerbung. Du søker enten direkte til lærestedet eller via søkeportalen Uni-Assist.

Søknadsfristene varierer, men er ofte i perioden februar til mai.

Finansiering

Utdanningene og lærestedene som du finner på søkemotoren Hochschulkompass kvalifiserer normalt til støtte fra Lånekassen (gjelder ikke forkurs).

Offentlig utdanning i Tyskland er gratis, mens privatskoler tar betaling. På Lånekassen side om utdanning i utlandet kan du lese om hva du kan få i stipend og lån.

Stipender

DEA Norges stipend for klassiske musikere

DEA Norge deler ut stipend til lovende norske klassiske musikere som skal gi dem muligheten til å reise på studieopphold til Tyskland. Søknadsfristen er 15. januar.