Musikkutdanning tilbys ved mange britiske universiteter, konservatorier og læresteder for performing arts. Det finnes flere muligheter for å utdanne seg til utøvende musiker, men musikkstudier finnes i mange varianter. Du kan for eksempel også studere musikkvitenskap, musikk i kombinasjon med språk, musikk og markedsføring, musikkproduksjon eller musikk og kommunikasjon. Grunnutdanningen er fireårig i Skottland og treårig i resten av Storbritannia, og dette fører fram til en bachelorgrad. Det finnes også mange muligheter for å studere musikkfag på masternivå.

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren UCAS for å finne frem til utdannelser på universiteter og konservatorier.

  • Musikkutdanning i utvlagte land

Opptakskrav

Søkere som ønsker å utdanne seg til utøvende musiker må stort sett vise seg frem på en audition. Enkelte skoler arrangerer auditions i Norge. 
I noen tilfeller går det an å sende en video med opptak av seg selv. Ta kontakt med aktuelle læresteder for mer informasjon om opptaksprøver. 

Hvordan søke

Skal du søke deg inn på et av disse musikkonservatoriumene: Birmingham Conservatoire, Leeds College of Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music, Royal Scottish Academy of Music and Drama, Royal Welsh College of Music and Drama eller Trinity College of Music må du søke gjennom UCAS. Her finner du veiledning for deg som vil søke en konservatorieutdannelse. Søknadsfristen er 1. oktober for opptak neste studieår.

Til universiteter må du som regel søke gjennom UCAS, men flere læresteder åpner for søknader direkte til skolen. Ta kontakt med lærestedet for nærmere informasjon om søknadsprosessen.
Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.

For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100.000 og 250.000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Godkjenning

Det stilles ingen krav til formell godkjenning av medievitenskaplige utdanninger fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din bakgrunn ved ansettelser. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Dette gjelder også toårige grader på bachelornivå.

Foundation Course

En del læresteder ønsker at studenter skal ha fullført et såkalt Foundation Course før de begynner på en treårig bachelorgrad. Foundation Course er et grunnleggende kurs med generell innføring i musikkfag hvor du jobber med å utvikle dine ferdigheter. Vær klar over at Lånekassen ikke gir støtte til dette og andre forberedende kurs, fordi Foundation Course ikke regnes som høyere utdanning. Skal du søke deg direkte inn på bachelorgrad, vil du som regel må ha hatt undervisning eller erfaring med musikkarbeid tidligere.