Tyskland er drømmen for mange kunstspirer. Hit har norske kunststudenter og kunstnere valfartet til alle tider. Store navn som Tidemand, Gude og Krogh, har studert og malt i byer som Düsseldorf, Berlin, München og Karlsruhe. 

Om utdanningen

I Tyskland kan du studere på kunstakademier, høyskoler og ved en del universiteter. Du kan studere på bachelor- eller masternivå, eller dra på utveksling et semester fra et norsk lærested.

Undervisningen går vanligvis på tysk, og du kan få støtte av lånekassen til å ta et tyskkurs i forkant av utdanningen. Det er gratis å studere ved offentlige læresteder i Tyskland.

Finne lærested

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for finne frem til aktuelle læresteder. Her haker du av for om du vil studere på bachelor- (Grundständing) eller masternivå (Weiterführend). Du kan også hake av for ønsket studieby, undervisningsspråk og fagområde. Samtlige læresteder på denne søkemotoren kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Kunstakademie Düsseldorf, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig og Akademie der Künste i Berlin regnes som noen av de fremste kunstskolene i Tyskland.

Opptakskrav

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside, vanligvis under Zulassung. Opptak handler nesten alltid om talent som du skal vise via egne innsendte arbeider, hjemmeoppgave eller lignende. Intervju forekommer.

De fleste læresteder krever at du skal ha tatt en språktest i forkant av opptak. Du kan lese om tysktesten Testdaf på ANSAs side om språktester.

Slik søker du

På lærestedets hjemmeside vil det stå beskrevet hvordan du skal søke. Denne informasjonen finner du under overskriften «Bewerbung». Du søker enten direkte til lærestedet eller via felles søkeportal.

Søknadsfristene varierer, men er ofte i perioden februar til mai.

Finansiering

Lånekassen støtter utdanning i Tyskland som tilbys på statlig godkjente læresteder og tilbyr statlig godkjente utdanningsgrader. Utdanningene og lærestedene som du finner på søkemotoren Hochschulkompass kvalifiserer normalt til støtte fra Lånekassen (dette gjelder ikke forkurs).

Offentlig utdanning i Tyskland er gratis, mens privatskoler tar betaling. På Lånekassen side om utdanning i utlandet kan du lese om hva du kan få i stipend og lån.