I Storbritannia finnes det et stort utvalg kunstfag ved landets universiteter og ved egne kunst- og designskoler. 

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren UCAS for å finne frem til bachelor og mastergrader. Forkurs (Foundation Year) kvalifiserer ikke til støtte fra Lånekassen.

Opptakskrav

Bachelor

For opptak til kunstutdanninger i Storbritannia er det vanlig å måtte vise til en portefølje med arbeid. Flere læresteder setter også krav til fullført Foundation Course. Du må ha generell studiekompetanse. Karakterkravene varierer, ta derfor kontakt med aktuelle læresteder for spesifikk informasjon.

Master

For å søke en mastergrad, må du ha en relevant bachelorgrad. Hør med lærestedet hva de vektlegger hos kommende søkere.

Hvordan søke

Bachelor

Til bachelor søker du vanligvis gjennom søkeportalen UCAS,  men merk at et fåtall universiteter foretrekker at internasjonale søkere fyller ut lærerstedets egne internasjonale søknadspapirer, så dobbeltsjekk dette på skolenes nettsider. 

Det er to forskjellige søknadsfrister til kunstutdanninger i Storbritannia. dobbeltsjekk på UCAS "When to Apply" når utdanningen du søker på har søknadsfrist. Søknadsfristene vil være enten 15. januar eller 24. mars. 

Master

Til master søker du vanligvis direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Godkjenning

Det stilles ingen krav til formell godkjenning av medievitenskaplige utdanninger fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din bakgrunn ved ansettelser. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100 000 og 250 000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen. Dette gjelder også toårige grader på bachelornivå.

Foundation Course

En del læresteder ønsker at studenter skal ha fullført et såkalt Foundation Course før de begynner på en treårig bachelorgrad i kunstfag. Foundation Course er et grunnleggende kurs med generell innføring i kunstfag hvor du jobber med å utvikle dine ferdigheter og kan samle opp eget arbeid i en portefølje. Vær klar over at Lånekassen ikke gir støtte til dette og andre forberedende kurs, fordi Foundation Course ikke regnes som høyere utdanning. Skal du søke deg direkte inn på bachelorgrad, vil du som regel må ha hatt undervisning eller erfaring med kunstarbeid tidligere. I Skottland er bachelorgradene 4-årige, og derfor er det som regel ikke nødvendig å ta Foundation Course før du begynner på bachelorgraden.