Nederland er attraktivt for kunstspirer! Gode skoler, hyggelige mennesker, mulighet for undervisning på engelsk samt lave skolepenger gjør at stadig flere nordmenn studerer kunstfag i Nederland. Er du den neste Rembrandt eller Mondrian?

Om utdanningen

Nederland har et bredt spekter av kunstutdanninger. Du kan studere på et universitet, en høyskole eller et akademi. Bachelorgradene går over 3-4 år, mens mastergradene går over 1-2.

Finne fagretning og lærested

Bruk søkemotoren Studyfinder for å finne frem til engelskspråklige utdanninger. På lærestedenes hjemmesider informeres det om undervisningsmetode og fagfokus. Sett deg inn i dette før du velger studiested.

Opptakskrav

For å søke på en bachelorgrad skal du vanligvis ha generell studiekompetanse. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad. Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under admission. De fleste kunstskoler tar opp på grunnlag av talent og motivasjon. Dette måles gjerne ved en hjemmeoppgave, en opptakstest og/eller ved å vise din portefølje. Motivasjon vurderes med utgangspunkt i intervju og/eller motivasjonsbrev.

Språktester og kurs

Kunstskoler har ofte relativt lave språkkrav. Noen læresteder krever språktest, nederlandsk eller engelsk avhengig av undervisningsspråk. Andre, som for eksempel det kongelige kunstakademi i Haag, tester dine språkkunnskaper som en del av opptaksprøven.

Dersom du blir bedt om å ta en nederlandsk språktest, Nederlaands als twede taal (NT2), kan du ta denne en rekke steder i Nederland. Engelske språktester, nærmere bestemt TOEFL eller IELTS, kan du ta i Norge.   

Lær nederlandsk

Nederlandsk regnes ikke som et vanskelig språk å lære for nordmenn. Kan du engelsk, eller kanskje tysk har du et godt utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Det finnes støtte til korte språkkurs på minimum 4 uker og lengre språkkurs på opp til ett år . De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Slik søker du

Søknadsfristene til kunstfag varierer mellom lærestedene, men befinner i perioden mellom januar og mai.

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder vil at du søker direkte via en nettsøknad, mens andre vil at du bruker en offentlig søkeportal.

Skolepenger og finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland. De fleste programmer koster 2006 EUR per år. 

Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

Bildebanner: Marikeeler