Interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig.

Hva innebærer studiene?

Som interiørarkitekt planlegger du hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig. Det er viktig at du setter deg inn i, og forstår, oppdragsgivers behov og ønsker. Du vil kunne opparbeide deg bred erfaring når det gjelder å utforme planløsninger, tilpasse farger, materialer og belysning, noe som er viktig for å utforme gode og funksjonelle løsninger. 

Utdanning innen interiør er ofte veldig praktisk, og drives i stor grad fremover av prosjektarbeid. Studiet lærer deg å jobbe opp mot tidsfrister, slik også arbeidet ditt vil bli etter fullførte studier.

  • Interiørarkitekt i utvalgte land

Hovedoppgaver

  • Design av interiør tilpasset oppdragsgivers behov, - universell utforming
  • Prosjektering av offentlige og private interiør, i nye og eldre bygg
  • Rehabilitering og restaurering av eldre interiør

Les mer på Utdanning.no.

Hvor kan jeg studere?

Det utdannes interiørarkitekter over hele verden. For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas som på heltid ved et offisielt godkjent lærested. Det er bredest og best utvalg av studiemuligheter innen interiørarkitektur i Europa og USA.

Godkjenning

Den europeiske fagorganisasjonen, ECIA (European Council of Interior Architects), definerer standard for interiørarkitektutdanningens innhold og varighet som også norsk utdanning følger. De ulike medlemslandene forholder seg til dette når de tar opp medlemmer i sine respektive fagorganisasjoner.

I Norge er det NIL - Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres Landsforbund som gir kvalitetsstempelet i arbeidslivet. Studenter som velger å ta utdanning i utlandet bør være klar over hvilke læresteder som gir kvalifisert utdanning. I følge ECIA kreves totalt 6 års utdanning, henholdsvis 3 årig Bachelor + 2 år Master, deretter 1 års relevant arbeidserfaring. Som medlem i NIL kan kalle deg "interiørarkitekt MNIL".

 

Foto: Tommerton