Det finnes mange ulike studieretninger innenfor foto i Storbritannia, blant annet photographic communication, fashion photography, advertising photography, editorial photography og photojournalism. Du kan også kombinere fotoutdanning med andre fag, for eksempel sosialantropologi.

På UCAS kan du finne bachelor- og mastergrader

Du kan lese mer om studier og yrket på The Association of Photographers hjemmeside og på utdanning.no.

  • Foto i utvalgte land

Opptak

Som regel vil du måtte legge frem en portefølje med egne fotografier når du søker opptak. Det kan også være aktuelt med et intervju. Engasjement, motivasjon og personlig interesse for faget bør også komme til uttrykk i søknaden. 

Søknad

Du søker i de fleste tilfeller gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden. Ved noen skoler og for opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Skolepenger

Skolepenger ligger vanligvis mellom 100.000 og 250.000 kroner per skoleår, avhengig av skolen.

Godkjenning

Det er ingen krav om godkjenning for denne utdanningen. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.
Her kan du lese mer om hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen.