I Danmark kan du velge mellom korte og lengre utdanninger innen foto ved ulike type læresteder. Utdanningene tilbys på videregående og på bachelor -og masternivå.

Finne fag og lærested

Du finner frem til din utdanning via søkemotoren Ug.dk.

  • Foto i utvalgte land

Fotografutdanningen

Denne utdanningen tilbys ved:

Utdanningen er en erhvervsuddannelse, altså en arbeidsutdannelse, og varer i 4 og et halvt år. Utdannelsen er oppdelt i et grunnforløp og et hovedforløp. Grunnforløpet varer normalt 20 uker på en teknisk skole, men kan forlenges opp til 60 uker. På hovedforløpet er det 4 skoleperioder på 15, 10, 10 og 5 uker. Resten av tiden er du i praksis. Der er adgangsbegrensning til fotografutdannelsen. De søkerne som har en utdannelse før hovedforløpets start, kan fortsette. Det betyr at du må finne en praksisplass før du kan gå videre.

Fotojournalist

Denne utdanningen tilbys ved:

Utdannelsen varer 4 år. Utdannelsen består av 18 måneders undervisning på skolen, 18 måneder i praksis og til slutt 12 måneder på skolen igjen.  Det er ingen spesielle opptakskrav. Du må derimot bestå en opptaksprøve som forutsetter at du har grundig kjennskap samfunnsmessige forhold og utviklingstrekk både kulturelt, sosialt, økonomisk og politisk. Du må også ha elementær kjennskap til bilderedigering og komposisjon. Dessuten bør du kunne betjene ulike kameraer. 

Opptakskrav og søknadsprosess

Informasjon om opptakskrav og søknadsprosess finner du på lærestedenes hjemmesider.

Les om opptakskrav og søknadspross på ANSAs hovedside om utdanning i Danmark.

Skolepenger og finansiering

Utdanning i Danmark er gratis. Lånekassen støtter utdanning, både på videregåendenivå og høyere nivå, så fremt utdanningen er godkjent av den danske Lånekassen SU.

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

Bannerbilde: Ferran Jordà