I Australia kan du kan du velge mellom 40 universiteter av høy kvalitet. Australske læresteder har rullerende opptak. Du søker direkte til skolen eller gjennom en norsk agent som samarbeider med australske universiteter.

Utdanning i Australia

Australia er et populært studieland blant norske studenter. Australske universiteter holder høy standard og har et bredt fagtilbud. Australia er delt opp i seks delstater og to territorier. De fleste norske studentene studerer i Queensland, New South Wales og Victoria.

Utdanning i Australia er delt inn i undergraduate (bachelor) og postgraduate (graduate certificate/diploma, master og doktorgrad).

Finn studiesteder

Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested

Du kan bruke søkemotorene Study in Australia eller CRICOS for å finne ut hvilke studieprogrammer som tilbys ved de ulike lærestedene.

«Group of Eight» (Go8), er et samarbeid mellom de åtte fremste forskningsuniversitetene i Australia. Skolene ranker høyt både på australske og internasjonale rankinger, og regnes som de ledende universitetene i Australia. Du kan lese mer om Group of Eight her.

Noen Go8-universiteter ligger på Lånekassens utvidet stipendliste. Som student på en av disse skolene, kvalifiserer du for et ekstra stipend fra Lånekassen for å betale skolepenger. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrister varierer fra skole til skole.

Australske universiteter har semesterstart enten 2 eller 3 ganger i året.

  • Semester 1 – feb/mars
  • Semester 2 – juli
  • Tresemestermodell: Semester 3 - november

 

Anbefalt søknadsfrister

  • midten av november for oppstart i semesterstart februar/mars
  • midten av april for oppstart i juli/august
  • september og utover for novemberstart

 

Mange læresteder har rullerende opptak, som betyr at det ofte er mulig å søke tett opp mot studiestart, så fremt det er ledige studieplasser.

Det anbefales å så tidlig som mulig, slik at du har god tid til å ordne alt det praktiske som visum, Lånekassen og organisering av reisen.

Du kan søke direkte til skolen eller gjennom en agent som feks:

KilroySONOR,Oslo Nye Høyskole EduPlanet eller Education Link

Bachelorgrad

Bachelorgrad(undergraduate)
En bachelorgrad i Australia går som regel over tre til fire år. 

De fleste australske universiteter tilbyr også en fireårig bachelorgrad kalt «Bachelor Honours». Disse programmene er ofte mer krevende enn en vanlig treårig bachelorgrad, og har som regel høyere opptakskrav.

Studieåret i Australia
De fleste australske universiteter opererer med to eller tre semestre per skoleår.  Merk at noen studier kun tar opp studenter første semester, så forhør deg alltid med universitetet når ditt program har oppstart. 

Opptakskrav
Du vil finne informasjon om opptakskrav for studiet på lærestedets hjemmeside. Om du søker gjennom agent kan du høre med agenten.

Australske universiteter vurderer norske søkere basert på karaktersnitt. Mange skoler har veiledende poenggrenser for norske søkere, som du kan finne på universitetenes hjemmesider. Her kan du se et eksempel på veiledende poenggrense for opptak til undergraduate-programmer ved University of Melbourne. 

Til noen utdanninger vil det også være spesifikke fagkrav, eller krav om audition, intervju eller portefølje.

Søknadsprosess
Du søker direkte til lærestedet eller gjennom en norsk agent. 

Søknaden finner du på lærestedets hjemmesider. De fleste australske universiteter har en ikke-refunderbar søknadsavgift på mellom 50-100 AUD.

Legg ved eller ettersend attesterte kopier av vitnemål oversatt til engelsk, resultater fra språktest og kopi av pass. Til enkelte utdanninger må du også sende CV, arbeidsprøver, portefølje og lignende.

Dersom du søker deg til et australsk universitet samme år som du fullfører videregående, vil skolen som regel godta at du ettersender vitnemålet så fremt du oppgir dette i søknaden.

Søke gjennom en agent
Flere norske agenter samarbeider med australske læresteder og kan hjelpe deg med søknadsprosessen.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Språktest
De fleste australsk universiteter krever at du tar en språktest, enten IELTS eller TOEFL.

For opptak til bachelor godtar mange læresteder karakter 4 eller bedre fra engelsk VG1, som et alternativ til språktest. Dette vil fremkomme av universitets nettside, under «English language proficiency requirements». Se etter «international equivalent» eller tilsvarende. Se eksempel fra University of Queensland her.

Dersom du søker gjennom en norsk agent vil du som regel slippe språktest.

Merk likevel at engelsk fra videregående som regel bare vil være gyldig i et visst antall år etter du gikk ut fra videregående.

Mastergrad

Etterutdanning i Australia
Etter du har fullført en treårig bachelorgrad, er det også mulig å bygge på graden med en ettårig «honours degree». Dette er en ekstra fordypning innen ditt fagfelt, og innebærer som regel en større oppgave. Du søker deg til honours-programmet etter du har fullført bacheloren.

Graduate Diploma/Certificate er programmer som vanligvis over et semester eller ett år. Merk at Graduate Diploma/Certificate ikke gir deg en mastertittel, men kan i mange tilfeller inngå som det første året av en toårig mastergrad.

Mastergradene har en varighet på ett til to år. Det finnes tre typer mastergrader: «Masters by Coursework», «Masters by Research» og «Master Extension».

En Coursework-master består vanligvis av fagundervisning med forelesninger og workshops, oppgaveinnlevering og eksamener. Mange coursework-mastere vil innebære en større oppgave, men i noen tilfeller er det valgfritt.

En research-master en forskningsbasert master, som omfatter en større akademisk oppgave. Du vil jobbe under oppsyn av en veileder, som du vil møte med regelmessig. Du vil i løpet av masteren som regel delta på gjesteforelesninger, seminarer og konferanser.

Studieåret i Australia
De fleste australske universiteter opererer med to eller tre semestre per skoleår.  Merk at noen studier kun tar opp studenter første semester, så forhør deg alltid med universitetet når ditt program har oppstart.

Opptakskrav
Generelt sett må du ha karaktersnitt C eller bedre fra din bachelor, for å bli vurdert. Det kan være krav om at du har en bachelor innen samme fagfelt, men til noen mastergrader er det mulig søke selv om du har gått en annen studieretning.

For opptak til enkelte mastergrader, kreves det at du har relevant arbeidserfaring og i noen tilfeller kreves det at du har en «honours degree».

Søknadsprosess
Du søker direkte til lærestedet eller gjennom en norsk agent. 

Søknaden finner du på lærestedets hjemmesider. De fleste australske universiteter har en ikke-refunderbar søknadsavgift på mellom 50-100 AUD.

Legg ved eller ettersend attesterte kopier av vitnemål oversatt til engelsk, resultater fra språktest og kopi av pass. Til enkelte utdanninger må du også sende CV, arbeidsprøver, portefølje og lignende.

Språktest
De fleste australsk universiteter krever at du tar en språktest, enten IELTS eller TOEFL.

Dersom du søker gjennom en norsk agent vil du som regel slippe språktest.

Utveksling

Utveksling


Du kan ta en del av din norske utdanning i Australia gjennom en avtale ved ditt norske lærested. For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes.

Har ikke lærestedet du vil studere ved avtale med ditt norske universitet?

Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til, og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

Finansiering

Kostnader vil variere mellom lærestedene og programmene. De rimeligste lærestedene koster fra ca 20 000 AUD i året, men mange ligger på rundt 30-35 000 AUD i året. Det anbefales å undersøke hvilke stipender som finnes for internasjonale studenter ved ditt lærested. 

Nærmere informasjon om skolepenger og tilgjengelige stipender finner du på universitetenes hjemmeside. 

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottat «Confirmation of Enrollment (CoE)» fra lærestedet ditt. 

Visum


Studentvisum til Australia
Skal du studere i Australia i lengre enn tre måneder, må du søke om et studentvisum. Når du har takket ja til skoleplassen, vil du motta en såkalt «Confirmation of Enrollment (CoE)» fra skolen din. Dette er en bekreftelse overfor immigrasjonsmyndighetene at du er tatt opp ved et australsk lærested. Så snart du har mottatt CoE, kan du gå i gang med visumsøknaden.

Alle studenter, uavhengig av studium, skal søke på visumet Student Visa (Subclass 500).  NB: I selve søknadsskjemaet for visum står det Student Visa (500).

Studentvisumet tillater deg å jobbe 40 timer per 14 dag. 

Du søker om visum på nett. Første steg er å opprette en ImmiAccount. Her kan du legge inn og oppdatere personlig informasjon og passdetaljer, laste opp nødvendige søknadsdokumenter og sjekke behandlingstid for søknaden din. Du skal også skrive en tekst hvor du skal overbevise de australiske visum-myndighetene at du faktisk planlegger å studere i Australia. På spørsmål om funding kan du velge Foreign Government og skrive inn det engelske navnet på Lånekassen; Norwegian State Educational Loan Fund og adressen deres, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo, samt telefonnummer til sentralbordet deres.

Du kan tidligst søke på studentvisum 124 dager for studiestart. Behandlingstiden kan ta inntil én måned, og det er derfor lurt å være ute i god tid. Det anbefales å ha et pass som er gyldig for hele oppholdet.

Det er den australske ambassaden i Berlin som behandler de norske visumsøknadene. Har du spørsmål rundt din visumsøknad kan du ta kontakt her.

Forsikring for studier i Australia
I Australia er det et krav om at internasjonale studenter kjøper helseforsikringen «Overseas Student Health Cover (OSCH)». Er du norsk statsborger eller statsborger i et EØS-land og mottar støtte fra Lånekassen, slipper du å kjøpe denne forsikringen, fordi du er dekket gjennom medlemskapet i Folketrygden. Dersom du har behov for helsetjenester under studieoppholdet, kan du søke Helfo om refusjon i etterkant. Ved spørsmål om helseforsikring, laster du opp en kopi av passet ditt. 

OBS! Selv om du er dekket gjennom Folketrygden, anbefales det  å kjøpe en egen studentforsikring. Som medlem i ANSA, kan du kjøpe vår gunstige studentforsikring.