De aller fleste universitetene i USA krever at du tar en egen opptakstest når du søker på bachelorstudier. Som regel kan du velge om du skal ta SAT eller ACT. ANSA gir deg en innføring i begge testene og forklarer forskjellen mellom dem, i tillegg til å gi deg informasjon om hvordan du kan forberede deg på og melde deg opp til testene.

Hva er SAT og ACT?

SAT og ACT er standaristerte tester som brukes for opptak til høyere utdanning i USA. Det er veldig vanlig at også internasjonale studenter må ta testen som en del av søknadsprosessen til universiteter.

SAT og ACT tester elevenes evne til å forstå og løse problemer og dermed hvor godt forberedt de er på høyere utdanning. Det er stor forskjell mellom de ulike statene og byene i USA når det gjelder pensum, finansiering og regelverk, og det er derfor ikke alltid like lett for universitetene å sammenligne elevene på bakgrunn av karaktersnitt og lignende. Formålet med testene er å gi universitetene en mer objektiv måte å sammenligne studentene på i tillegg til andre opptakskrav som motivasjonsbrev, anbefalingsbrev og vitnemål.

SAT

Den tester elevene i matte, kritisk lesing samt en valgfri skriveoppgave. Bortsett fra skrivedelen og deler av matematikkseksjonen er testen en flervalgstest hvor du skal krysse av for riktig alternativ. Den maksimale poengsummen er 1600. Du vil ha 3 timer til hoveddelen av testen, og deretter 50 minutter dersom du har lyst til å fullføre skrivedelen også.

SAT Subject Test

SAT subject test er en mindre test som har varighet på en time. Formålet er at du skal kunne vise fram de faglige områdene du er best i. De færreste universiteter krever denne testen, men dersom du har et fagområde du tenker at du er særlig god i, kan testen være en fin mulighet til å vise det fram til universitetene. Det finnes 20 ulike tester innenfor områdene engelsk, historie, språk, matematikk og naturvitenskap.

ACT

ACT er delt opp i fire flervalgstester: engelsk, matematikk, lesing og kritisk tenking innen vitenskap (science reasoning). Du får fra 1-36 poeng på hver del. Den samlede poengsummen er gjennomsnittet for hver test. I tillegg består testen av en frivillig skrivedel som gir deg fra 1-36 poeng. Poengsummen du får for denne delen av testen påvirker ikke gjennomsnittet ditt.

Det er viktig å planlegge tiden godt, da du har begrenset med tid for hver seksjon.

  • Engelsk: 45 min for 75 spørsmål
  • Matematikk: 60 min for a 60 spørsmål
  • Lesing: 35 min for 40 spørsmål
  • Naturvitenskap: 35 minutes for 40 spørsmål

Hva er forskjellen mellom SAT og ACT?

Ofte kan du velge om du skal ta SAT eller ACT. Når det gjelder hvilken du burde velge, avhenger dette av hvilken test du tror du kan gjøre det best på. Det er derfor lurt å sette seg inn i forskjellen mellom de to testene.

  • Måten ACT spørsmålene stilles på er ofte mer rett fram, og er lettere å forstå på første forsøk. På SAT-testen vil man ofte måtte bruke litt tid for å finne ut hva det blir spurt om før man kan svare på spørsmålet.
  • SAT vektlegger vokabular i større grad.
  • I motsetning til SAT har ACT en seksjon som dreier seg om naturvitenskap.
  • ACT har et høyere mattenivå.
  • I motsetning til SAT, tar ikke ACT bort poeng dersom du svarer feil.
  • ACT-testen dreier seg mer om "det store bildet". Mens opptakskontoret kommer til å se på resultatene dine fra hver seksjon på SAT, ser de bare på det samlede sluttresultatet på ACT. Selv om du gjør det litt dårligere i noen fagområder kan du likevel få et godt testresultat på ACT hvis du kan veie opp for det på andre fagområder.

Forberede testene

Det er lurt å begynne forberedelsene tidlig. Norske studenter synes ofte formatet på testen er litt uvant, og det er lurt å øve slik at du blir vant til hvordan spørsmålene stilles og klarer å svare raskt. Husk at testen går på tid, og at det er viktig å øve seg slik at du vet at du har god nok tid til å fullføre.

På nettsiden til SAT finner man gratis forberedelsesmateriale.

Det finnes også egne øvingsbøker for begge testene:

Forberedelseskurs i Norge

House of Math og IvyPlus  tilbyr forberedelseskurs i både SAT -og ACT-testene.

Testsentre i Norge

Du kan ta både SAT og ACT-testen i Norge. Vær oppmerksom på at testdatoene ofte blir raskt fulle, så det lønner seg å melde seg opp i god tid. Husk at de fleste vil ha testresultatene innen søknadsfristen, og at det kan ta over en måned å få dem etter du har tatt testen.

SAT - Scholastic Aptitude Test

Påmelding: Collegeboard.org
Testsentre: Oslo International School, International School of Stavanger, Skagerak International School og Red Cross Nordic United World College, Flekke.
Pris: 104 USD for SAT, 49 dollar for SAT Subject. Se priser her.
Resultater: SAT-resultatene får du etter ca. tre uker

ACT - American College Test

Påmelding: Actstudent.org
Testsentra: Det er for tiden ikke mulig å ta ACT-testen i Skandinavia, men den tilbys flere steder i Europa som f.eks. London, Berlin, Paris, Madrid. Du får informasjon om teststed når du starter registreringen.
Pris: 171 dollar (uten skrivedel), 196 dollar (med skrivedel)
Resultater: Du får resultatet etter tre-syv uker

Ettersende testresultater

Dersom du ikke rekker å ta testen og å få tilbake testresultatene innen søknadsfristen, kan du ta kontakt med universitetet du søker deg til og undersøke mulighetene for å ettersende testresultater. Noen universiteter er fleksible på dette, mens andre vil ha alle papirer på plass innen fristen.

Slette SAT-resultater

Dersom du ikke føler at du gjorde det bra på SAT-testen, kan du be om å slette resultatene. Du gjøre dette på to måter:

1. På testsenteret rett etter testen
Spør om skjemaet Request to Cancel Test Scores, fyll det ut og lever det inn før du drar.

2. Etter at du har forlatt testsenteret
Dersom du ønsker å slette resultatene etter du forlater testsenteret, må du sende inn en skriftlig søknad innen 23:59 onsdagen etter testdatoen. Du kan ikke sende inn søknad om å slette testresultater på mail fordi du må skrive under på dokumentet. Du må derfor sende søknaden på faks eller via en hastelevering gjennom posten. SAT er nødt til å ha søknaden din innen fristen, det holder ikke med poststempel før fristen har gått ut.

Du kan ikke slette resultatene på subject-testen.

Må jeg ta SAT og ACT?

Selv om de fleste universiteter krever at du tar en av testene, er det også mange universiteter som ikke krever testen. Det blir stadig vanligere at universiteter ikke krever at internasjonale søkere tar testen, men du har langt flere valgmuligheter dersom du tar den. Det er viktig at du setter deg inn i opptakskravene til universitetene du vil søke på tidlig, slik at du vet om du må ta testen eller ikke.

Læresteder som  ikke krever SAT/ACT (pdf). Merk at denne listen ikke nødvendigvis er oppdatert eller fullstendig.