Skal du søke deg til et studiested i USA er det stor sannsynlighet for at du må legge ved et motivasjonsbrev som en del av søknaden din. Men hva er et motivasjonsbrev og hvordan skriver du det?

De fleste lærestedene i USA krever at du skriver et motivasjonsbrev (statement of purpose, personal essay) som en del av søknadsprosessen hvor du skal begrunne hvorfor du søker deg til skolen og det aktuelle studieprogrammet. Motivasjonsbrevet skal være skreddersydd skolen du søker deg til. Ikke bruk samme motivasjonsbrev til flere skoler.

Et motivasjonsbrev skal som regel være på 1-2 sider (500 - 1000 ord), dette spesifiseres på skolens nettside. Motivasjonsbrevet er din mulighet til å fortelle noe personlig om deg selv – gjerne en hendelse fra ditt liv, som på en eller annen måte har vært definerende og som sier noe om hvilken type person du er. Skolen ønsker at du skal formidle noe om deg selv, utover hva de allerede har fått av opplysninger fra din CV, ditt vitnemål og test-scores.

Hvilke erfaringer har du gjort deg i ditt liv, og hvordan har de formet deg til den personen du er i dag? Skriv gjerne om ting du har engasjert deg i ved siden av skolen, men unngå opplisting. Konkretiser og begrunn hva du har lært, og hvordan det er relevant for studiet du søker på. Hvordan har ditt engasjement forberedt deg til det aktuelle studiet og hva vil du ta med deg av erfaringer og kunnskap inn i klasserommet?

Mange læresteder ønsker at du skal begrunne hvorfor du søker studiet og hva det er som driver deg. Er det noe du ønsker å fordype deg i eller noe du ønsker å undersøke nærmere i løpet av studiet? Forklar gjerne i en samfunnsmessig kontekst. Problematiser og trekk paralleller. Vis at du forstår «the big picture». Er programmet du søker på aktuelt av en grunn, eller er det et behov for flere med denne utdannelsen? Hva kan du bidra med og hvordan kan du fremheve deg i denne bransjen?

Bruk gjerne motivasjonsbrevet til å formidle dine mål og ambisjoner for fremtiden. Hva ønsker du å bruke utdannelsen til, og hvor ser du seg selv om noen år? Begrunn hvorfor du mener skolen og studiet du søker deg til, kan være et springbrett og en døråpner for deg videre i livet. Har skolen du søker deg til en kjent professor innen ditt fagfelt? Har det blitt publisert interessant forskning? eller er det gode internship-muligheter? Vis til konkrete eksempler 

Education USAs guide til hvordan du skal skrive et motivasjonsbrev.

Foto: Rawpixel/Shutterstock.com