10 tips for deg som skal skrive anbefalingsbrev.

  1. Dersom du føler at du ikke kan skrive anbefalingsbrev, enten på grunn av tidspress eller andre årsaker, si fra til eleven så raskt som mulig. Da har eleven mulighet til å spørre noen andre.

  2. Finn ut fra eleven hvordan brevet skal skrives, hvor det skal sendes inn, frister, osv. Søker eleven på flere enn én skole, kan det være forskjellige instruksjoner for hver skole det søkes på.

  3. Husk at amerikanske skoler ønsker anbefalingsbrev for å vite noe mer om søkeren enn det som kan leses ut fra vitnemål og CV. Et anbefalingsbrev er dessuten mer enn en attest – det sier noe om elevens potensiale for å lykkes med studier i USA.

  4. I første avsnitt setter du tonen for resten av anbefalingsbrevet. Du kan åpne brevet med ”To Whom it May Concern” eller ”Dear Admissions Officer.” Begynn så første linje av brevet med å si hvem brevet er skrevet for – husk å ta med elevens fornavn og etternavn. Du bør fortelle hvordan du kjenner søkeren og hvor lenge du har kjent han/henne. Du kan også gi en kort introduksjon av deg selv og din bakgrunn.

  5. Skriv så 1-2 avsnitt der du beskriver eleven. Dette er selve hoveddelen av brevet, og skal fokusere på elevens prestasjoner og personlighet. Bruk eksempler!

  6. Når du skriver om akademiske resultater, bør du sammenligne eleven med andre i sitt kull. Amerikanske anbefalere snakker ofte om at søkeren er blant de 5 –10% beste i sitt kull. Du trenger ikke gå så matematisk til verks, men ”Ola leverte alltid inn oppgavene i tide, og i løpet av hele skoleåret var karakterene hans blant de beste i klassen” sier noe om elevens prestasjoner utover selve karakteren.

  7.  Amerikanske universiteter ser alltid etter ”fremtidens ledere”. Dersom du vet at  eleven har engasjert seg i elevråd eller andre organisasjoner og tatt på seg andre verv som medfører lederansvar, bør du nevne dette.

  8.  De ser også etter ”aktive bidragsytere” – elever som er aktive i klasserommet, er medlem i frivillige organisasjoner, skolekorps, osv. Som student på et amerikansk universitet skal eleven dessuten kunne bo sammen med andre, jobbe i grupper, og komme overens med studenter fra mange forskjellige land og kulturer. Som elevens lærer kan du sikkert si noen ord om hvordan eleven kommer overens med andre.

  9.  Noen elever oppnår eksepsjonelle resultater på tross av ytre omstendigheter. Andre ganger vet vi at elever kunne gjort det bedre, hadde det ikke vært for sykdom eller andre problemer. Dersom du vet om slike detaljer er det fint å ta dem med, særlig hvis de kan forklare en plutselig lav karakter.

  10. Janteloven finnes ikke i USA – heller ikke på vegne av andre! Ikke vær redd for å skryte av elevene som skiller seg positivt ut!

 

Skrevet av Tove Lain Knudsen, tidligere leder for stipendprogrammene, Norge-Amerika Foreningen.