I tospråkelige Canada kan du lære deg fransk, eller québecois som den lokale dialekten kalles!

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan ta et kort kurs før du begynner på en bachelor- eller en mastergrad (språkstipend).
  • Du kan ta et lengre språkkurs fra 3 - 12 måneder 

Kort kurs

Du kan søke om språkstipend fra Lånekassen hvis du har kommet inn ved et godkjent kanadisk lærested, skal studere på fransk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Kurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.  

Langt kurs/språklig tilrettelegging

Du kan søke om språklig tilrettelegging fra Lånekassen hvis du planlegger å ta en hel grad (bachelor / master) i Canada. Dette gjelder selv om du planlegger å ta en grad undervist på engelsk. Du må ta kurset ved et universitet eller godkjent språkskole.

Lånekassen gir deg både basisstøtte, skolepengestøtte og reisestøtte. 40% av basisstøtten omgjøres til stipend når språkkurset er fullført. 

Du kan finne oversikt over språkkurs på ulike universiteter i Canada her. Språkkurs finner du gjerne under "undergraduate diploma" eller liknende.

Les mer om de forskjellige støtter på ANSA sider om finansiering.