Mastergradene i Sør-Afrika varer mellom ett og to år.  Skoleåret begynner i februar og avsluttes i november. Året er vanligvis delt inn i to semestre, med en ferie i månedsskiftet juni/juli. Studiestart er normalt kun i februar, med skal du på utveksling kan du begynne begge semestrene. 

Det finnes tre typer mastergrader i Sør-Afrika:

 • Mastergrad basert på forskning (master by research)
 • Mastergrad basert undervisning (master by coursework)
 • Kombinasjonen av disse

Finne fag og lærested 

Det finnes 26 universiteter i Sør-Afrika, som alle har et omfattende studietilbud. På deres nettsider kan du finne en oversikt over studieretningene som tilbys. 

 

Opptakskrav

Du må ha en faglig relevant bachelorgrad for å kunne søke. Ved enkelte læresteder kreves det at du tar et honours-år før du kan søke. Opptak kan baseres på karaktersnitt, bacheloroppgave, eller visse fag du skal ha hatt i bachelorgraden. Les under Admission og Entry requirements på lærestedets hjemmeside for å få informasjon om opptakskrav. Du kan også kontakte deres internasjonale kontor for å få svar.

Det er vanlig at lærestedene krever at du hat tatt en engelsktest, for eksempel IELTS eller TOEFL med et visst score. Disse kan du ta i Norge. For informasjon om testene, se ANSA-siden om språktester.

Hvordan søke

Søknadsfristene er som regel i september- oktober for studiestart i februar. 

Du søker direkte til universitetet via hjemmesiden deres.

Det er vanlig å legge ved:

 • Bachelorvitenmålet oversatt til engelsk
 • Motivasjonsbrev (engelsk)
 • Ett eller flere anbefalingsbrev (engelsk)
 • CV (engelsk)
 • Eventuelt også et skriftlig arbeid du har gjort (engelsk) 

NB: I noen tilfeller er det nødvendig å få en godkjenning av bachelorgraden din fra SAQA.

Afrikaans

Enkelte læresteder har undervisning kun eller delvis på afrikaans (feks universitetet i Stellenbosch). Studenter som ønsker å studere ved ett av disse lærestedene blir vanligvis tilbudt et språkkurs i afrikaans. Det er vanlig at eksamens- og oppgavebesvarelser foregår på engelsk.

Skolepenger

I likhet med andre engelskspråklige land må du betale skolepenger for å studere i Sør-Afrika, disse er dog  lave jamført med land som USA og Australia.  Se lærestedets hjemmeside for informasjon om tuition fee  for internasjonale studenter. Merk deg at man ofte betaler per fag/credits og at det kan være en egen fee for internasjonale søkere.

Praktisk informasjon

Visum

Alle internasjonale studenter som skal studere i Sør-Afrika må ha et studentvisum. Så snart du har fått opptaksbevis fra et lærested bør du ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden i Oslo.  

Følgende skal med i visumsøknaden:

 • Pass
 • Opptaksbevis
 • Passbilde
 • Bevis på at du har nok penger til ditt opphold i Sør-Afrika. Her trenger ambassaden bevis på at du har sparepenger, én støtteerklæring fra foreldrene dine eller papirer på mottatt lån og stipend fra Lånekassen.
 • Reiseforsikring
 • Diverse attester hvis du er er/har vært gift
 • Radiologisk rapport (ikke nødvendig dersom du har brev fra lege som bekrefter at alle røntgenbilder er normale).
 • Medisinsk rapport
 • Politiattest
 • 455 kroner for betaling av studentvisum

NB: Dersom du ikke har returbillett fra Sør-Afrika tilbake til Norge, må du også betale et depositum på rundt 7 000 kroner til ambassaden.

Pass godt på kvitteringen, ettersom du får pengene tilbake når du kommer hjem til Norge igjen.

Hva kan ANSA gjøre for deg?

Er du medlem av ANSA mens du studerer i Sør-Afrika, kan du benytte deg av vårt store nettverk verden over. Vi avholder ulike typer arrangementer lokalt i landet hvor studenter selv tar initiativ til å arrangere noe, enten det er faglig eller sosialt. I Norge i kan du ta del i arrangementer som sommerseminar, generalforsamling og karrieredag. 

 

Foto: Wendy