Kurs i ungarsk finner du både ved universiteter og ved private språkskoler. Kursene kan vare i alt fra en uke til et helt år. Det finnes flere muligheter for støtte til ungarskundervisning fra Lånekassen.

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

Språkstipend fra Lånekassen

Er du tatt opp på en utdanning i Ungarn som gir rett til støtte og som har ungarsk som undervisningsspråk, kan du få stipend fra Lånekassen til et forberedende språkkurs.

Du kan velge språkkurs enten ved et universitet eller en språkskole. Du vil få språkstipend fra Lånekassen til å ta språkkurs dersom du allerede er tatt opp i en utdanning på ungarsk som gir rett til støtte. Kurset må vare i minst fire uker, med minimum 15 timers undervisning per uke. Språkkurset må tas forut for hoved- utdanningen, men inntil to uker av kurset kan gå parallelt med hoved-utdanningen. Dersom du velger å dra til Ungarn som utvekslingsstudent, vil du også kunne få støtte til språkkurs. 

Hvor kan jeg ta språkkurs?

ELTE i Budapest har tilbud om språkkurs både av kortere og lengre varighet, og fra begynner- til viderekommende nivå.

Språklig tilrettelegging

Ønsker du å ta hele utdanningen din i Ungarn kan du få støtte fra Lånekassen til Språklig tilrettelegging. Det betyr at du kan ta minimum tre måneder og inntil ett år med språkkurs ved et universitet, eller ved et språksenter som er godkjent av den ungarske stat. Du må avslutte opplæringen med en nasjonal språkeksamen

Opplæringen må være på fulltid med minimum 15 undervisningstimer per uke og vare i minst tre måneder. Videre må du opplyse i søknaden om hvilken grad du planlegger å ta og navnet på lærestedet du planlegger å ta graden ved.