Mange programmer på engelsk, godt internasjonalt studentmiljø, uendelig vakre byer og lave levekostnader er bare noen av grunnene til at Norge er ett av de landene som sender flest studenter til Ungarn.

Bachelorgraden (alapfokozat) er varer i mellom tre og fire år. Mastergraden (mesterfokozat) varer mellom ett og to år.

Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det finnes også muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk.

Studieåret

Det akademiske året ved ungarske universiteter består vanligvis av to semestre; vår og høst. Høstsemesteret starter i midten av september og varer til midten av desember. Deretter følger en lang eksamensperiode helt til vårsemesteret starter i andre halvdel av februar og varer til midten av mai. Skoleåret avsluttes med eksamensperiode fra midten av mai til begynnelsen av juni. Studenter får også høstferie i slutten av oktober, vinterferie i slutten av desember og vårferie i påska.

Study in Hungary

Du kan også finne mer informasjon om utdanning i Ungarn på nettsiden Study in Hungary

 

Finn studiesteder

Bruk søkemotoren Campus Hungary for å finne fram til studier. Her kan du filtrere etter for eksempel språk, nivå eller fag. Du kan også se hvor på kartet skolene ligger. 

Søknadsfrist

For studier ved ungarske universiteter kan du søke to ganger i året:

 • For å søke til studier som begynner i februar er søknadsfristen 15.november.
 • For å søke til programmer som begynner i september er søknadsfristen 15.februar. 

NB! Søknadsfrist til programmer som undervises på engelsk kan variere fra program til program og fra skole til skole. Dersom du skal søke via en norsk agent kan du sjekke deres nettside for egne søknadsfrister til disse.

 

Bachelor

Opptakskrav

For å kunne søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse. For å kunne søke på master må du ha en bachelorgrad. 

Opptakskrav varierer mellom ulike universiteter, og du bør alltid forhøre deg direkte med opptakskontoret. Vanlige opptakskrav kan være:

 • Språktest 
  Avhenger av hvilket språk du skal studere på (TOEFL eller IELTS for engelsk)
 • Motivasjonsbrev
 • Intervju
  Det er som regel mulig å gjøre intervju via Skype.
 • Anbefalingsbrev
 • Egne opptakstester (for eksempel til musikk eller arkitektur)

 

Slik søker du 

Hvis du skal studere på ungarsk kan du søke direkte gjennom Felvi.hu to ganger i året: 15.november og 15.februar.

For bachelorstudier på engelsk må du søke direkte til lærestedet. Søknadsfristene kan variere, men noen universiteter har frister til langt ut på sommeren! Sjekk programmets nettside. Der finner du også informasjon om søknadsprosess og opptakskrav, hvis ikke tar du direkte kontakt med opptakskontoret ved skolen.

Apostille

Søkere til ungarske universiteter kan bli bedt om et stempel som kalles apostille, det vil si en legalisering av papirene dine. Du kan lese mer om dette på ANSAs nettside om vitnemål og attester

Søke gjennom en agent

Til medisin- og tannlegestudier ved noen utvalgte læresteder kan du søke gjennom en norsk agent. De vil hjelpe deg med hele søknadsprosessen, og du vil kunne ta en eventuell opptakstest her i Norge.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Se Study in Hungary sin nettside om språkkurs

Se også ANSAs nettside om språkkurs i Ungarn

Master

Du kan ta mastergrad i Ungarn på ett eller to år, graden vil gi henholdsvis 60 eller 120 studiepoeng, ECTS credits.

Opptakskrav
For å søke på en mastergrad må du ha en fullført bachelorgrad. Som her hjemme er det enkelte fag som krever at man har relevant bachelor/bakgrunn, mens andre grader tar inn studenter med annen bakgrunn også. 

Språkkrav
Søker du til et ungarskspråklig program må du vanligvis dokumentere språkkunnskapene sine ved hjelp av en språktest eller diplom.  

Søknaden
Du søker direkte til universitetet, vanligvis via en type online-søknad på universitetets nettside. Sammen med søknaden er det vanlig å kreve oversatt vitnemål, motivasjonsbrev, anbefalinger, CV og evt. språktest.

 

Utveksling

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Ungarn gjennom en utvekslingsavtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes.

Utveksling utenom avtale

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du vil.Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til i Ungarn og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

Godkjenning

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Stipend

Det kan være mulig å få ekstra stipend dersom du reiser på utveksling via Erasmus+

Les om Erasmus+ på ANSAs nettsider

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering

Hovedregelen er at Lånekassen gir støtte til studier ved læresteder som er godkjent av utdanningsmyndighetene i Ungarn.  Studiene må være på universitets- eller høyskolenivå, og foregå på heltid (gi minst 30 ECTS i semesteret).

Du vil få støtte fra Lånekassen, enten du velger å ta et kortere-  eller lengre språkkurs. Du kan få støtte til et lengre språkkurs i ungarsk også når graden din er på engelsk!

Dersom du velger å studere på ungarsk kan du, som ungarerne, studere tilnærmet gratis på alle offentlige universiteter.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Visum

Du trenger ikke visum til Ungarn.