Her finner du praktisk informasjon om det å bo og leve i Storbritannia, enten du vurderer å studere eller allerede er student der.

Storbritannia, offisielt Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, er et land i vest-Europa. Storbriannia utgjør mesteparten av øygruppen De britiske øyer og er et konstituelt monarki som omfatter England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Befolkningstallet er på 66 millioner, og befolkningstettheten er blant den høyeste i verden.

Ønsker du tips om bolig i Storbritannia les vår bolig-guide: Boligtips i Storbritannia

Den britiske kulturen

Den britiske kulturen er preget av mange tradisjoner og landets ekstremt rike historie. Briter er blant annet kjent for sin høflighet, selvdisiplin, fotballkultur og sin særegne sans for humor.

Det er helt vanlig å takke i enhver hverdagslig situasjon, å unnskylde seg når man skal gå forbi noen og om man kommer bort i noen. I alle situasjoner hvor man bestiller noe, spør om noe eller ber noen om noe er et ”please” like selvfølgelig som et punktum. Man blir veldig fort sett på som frekk om man ikke følger deres høflighetstradisjon.

Humor er en viktig del av kulturen i Storbritannia og den blir brukt til alt fra å kritisere til å skape et godt miljø og en følelse av samhold. De spøker om alt fra kongefamilien, til hverandre, til det siste av realityserier på tv.

Fotball regnes som en nasjonal sport i Storbriannia og de har en sterk fotballkultur. Sporten er veldig populær og veldig mange har et lag de følger. Noen briter ser kamper på sin lokale pub og det blir ofte en opphetet affære.

Når det kommer til mat og drikke er te veldig ikonisk for den britiske kulturen. Du kan få servert te når du har det tungt, er glad, stresset, trøtt og generelt i alle situasjoner. Ellers er øl ofte førstevalget hva alkoholholdig drikke angår. Matkulturen har også særpreg, og kan variere avhengig av geografisk plassering.

Studere i Storbritannia

Storbritannia er det landet utenfor Norge med flest norske studenter. Her finner du noen av verdens ledende og mest kjente universiteter, deriblant University of Oxford og University of Cambridge. Landet frister med over 3000 utdanningsinstitusjoner som tar imot studenter fra hele verden. Her kan du velge å ta hele eller deler av graden din. Mulighetene er mange og med et fleksibelt system står du fritt til å velge hva du ønsker å studere.

Skolepenger

I Storbritannia må man betale skolepenger, såkalte ”tuition fees”. Norge er ikke et EU-land og må derfor betale international/overseas fees. Unntaksvis kan du ha krav på home/EU fees om du eller en av foreldrene dine er statsborgere i et EU land. Ta kontakt med ANSA Sentralt om du er usikker på hvilken type skolepenger du skal betale, da den kapasiteten du søker i kan ha innvirkning på inntaket ditt.

Prisnivået varierer fra studieprogram til studieprogram, samt på hvilket universitet du kommer inn på. Masterstudier, samt medisinske fag som tannlege, lege og veterinær koster mer enn bachelorstudier. Prisen på en bachelor varierer i pris ut i fra hvilken type bachelor det er. I Storbritannia deler de inn bachelor i Bachelor of Arts, humanetiske og samfunnsvitenskapelige fag, og Bachelor of Science for realfag og tekniske fag. En Bachelor of Science er dyrere enn en Bachelor of Arts.

Som nordmann kan du søke om støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir lån og stipend til bachelorgrader og mastergrader ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbriannia, med unntak av Foundation Course, BTEC og HND/HNC. Godkjente studiesteder i Storbritannia finner du på UCAS, og disse kvalifiserer generelt til støtte. Enkelte studiesteder tilbyr stipend til internasjonale studenter, samt at regjeringen i Storbriannia gir årlig stipend til mer enn 21 000 internasjonale studenter. Hvis du ønsker å supplere studiestøtten din med et stipend anbefales det at du utforsker mulighetene og sender en søknad i god tid.

Visum

Etter at Storbritannia forlot EU må alle norske statsborgere søke visum for å studere i Storbritannia. Det samme gjelder for statsborgere i andre EØS- eller EU-land.

Les mer om visum til Storbritannia her.

Levekostnader

Levekostnadene i Storbritannia varierer fra område til område, men generelt er det et tydelig prisskille mellom nord og sør, hvor nord er billigere. Mange butikker, kinoer, museer, gallerier og kollektivtrafikk tilbyr studentrabatter i mye større grad enn Norge.

Bank

Når du flytter til Storbriannia kan det være nyttig å skaffe seg en innenriks bankkonto og et bankkort til diverse bruk. Mange universiteter krever at du har et engelsk kontonummer for å kunne fullføre registrerings- og betalingsprosessen når du starter.

De fleste bankene vil kreve at du medbringer følgende dokumenter når du skal opprette en ny konto:

  • Student ID-kort
  • Pass
  • Adressebevis; et dokument adressert til deg med fullt navn og adresse i Storbritannia. Ofte kan disse utstedes av et “Student Support Office” eller tilsvarende på universitet.
  • Letter of Acceptance (bevis på inntak til studiestedet) fra det aktuelle universitetet

Legeordning for studenter

NHS er den nasjonale helseomsorgstjenesten i Storbriannia. Studenter fra Norge omfattes av denne ordningen. I løpet av den første uka på universitetet vil ofte den lokale NHS-avdelingen besøke ditt campus og du vil få muligheten til å registrere deg. Du kan også ta kontakt med ditt lokale legekontor for å registrere deg.

Ordningen er gratis, og du vil bli knyttet til et legekontor du kan kontakte ved sykdom, skade og ved behov for diverse medikamenter eller resepter. Visse reseptbelagte medikamenter er også gratis å hente ut fra apotek om resepten kommer fra en NHS-registrert lege.

ANSA i Storbritannia

Ved å melde deg inn i ANSA UK får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele Storbritannia. Det er derimot ofte tilfelle at det som utenlandsstudent kan være vanskelig å stifte et nettverk med bedrifter i Norge, men gjennom våre arrangementer har du sjansen til å komme i kontakt med folk som kan bidra til kontaktskaping i fremtiden. Vi har også kontakt med næringsliv både i Storbriannia og i Norge, og det hender at jobber blir utlyst gjennom oss.

I Storbritannia har vi ett landsstyre som blir valgt av landsmøtet. Landsstyret har hovedansvaret for ANSAs virke i Storbriannia og sørger for at ANSA UK holder seg til ANSAs statutter samt arbeids- og organisasjonsprogram. Landsstyret samarbeider med Sjømannskirken og ANSA Sentralt om det skal oppstå en krise gjennom en beredskapsplan.

Landsstyret arrangerer fire arrangementer i året: organisasjonskurs (Kick-Off), Karrieredag i London, Games of ANSA UK (GAUK) og landsmøte. På disse arrangementene kan alle ANSA UK medlemmer komme. For en liten egenandel, vanligvis mellom £20-40, får man bo en hel helg på hostel/hotell med all mat inkludert samt mange gode opplevelser. På organisasjonskurset og landsmøtet blir også reiseutgifter opp til et bestemt beløp dekket.

Rundt omkring på studiesteder i Storbriannia er det flere ulike lokallag. Alle som er medlem i ANSA har mulighet til å starte et lokallag på den studieplassen de studerer, såfremt det ikke allerede er et aktivt lokallag der. Lokallag er underlagt landsstyret og det stilles krav til minst ett arrangement per semester, samt lokallagsvalg. Våre lokallag arrangerer alt fra fredagspils til juleverksted og 17. mai-feiringer. 

Er du usikker på om din studieplass har lokallag? Send en mail til vår informasjonsansvarlig på info.uk@ansa.no så får du svar på det!

Beredskap i Storbriannia

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at medlemmer påvirket av kritiske hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre ressurssterke institusjoner, som Sjømannskirken med deres fem ambulerende studentprester, Utenriksdepartementet (UD), utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

 

Bannerfoto: Benoit Coucke