Undervisningen foregår for det meste på spansk, men det finnes en god del programmer med undervisning på engelsk. Businessfag, Arkitektur, Internasjonale Relasjoner, Ingeniør, Tannlege er blant de utdanningene som finnes på engelsk. Det finnes også utdanning innen Veterinær, Sykepleie og Medisin som starter på engelsk og går over til spansk underveis i utdanningen.  Lånekassen støtter inntil 12 måneder med språkkurs.

Utdanning i Spania 

Bachelorgraden heter Gradoog varer vanligvis i fire år. Noen få skoler kan ha tre-årige bachelorgrader. Det er kun Grado Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen. 

Mastergraden heter Máster og har en varighet på ett eller to år.
Det er kun Máster Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen.
 
Det er viktig å vite at noen spanske universiteter har egne bachelor- og mastergrader som heter Grado Propio og Máster Propio. Disse er ikke offentlig godkjent og dermed heller ikke støtteberettiget fra Lånekassen. 

Noen studier med betegnelse Título Superior Oficial kan være støtteberettiget, men må dobbeltsjekkes med Lånekassen i hvert tilfelle.

Doble bachelorgrader (PCEO Grado) som går over fem år er vanlige i Spania og du kan fordype deg like mye i to fag. 

Undervisningen i enkelte regioner foregår delvis på regionens eget språk. Barcelona for eksempel kan du forvente at lærerne underviser delvis på katalansk, (men det gjelder ikke grader der undervisningen er på engelsk).

Foto: Pajor Pawel / Shutterstock.com 

 
Finn studiesteder

For å finne frem til godkjente utdanninger i Spania kan du bruke denne søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet:

Søkemotor til alle utdanninger:

Søkemotor til utdanninger med undervisning på engelsk:

Godkjenning

Bachelorgraden heter GradoDet er kun Grado Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen. 

Mastergraden heter Máster. Det er kun Máster Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen.
 
Det er viktig å vite at noen spanske universiteter har egne bachelor- og mastergrader som heter Grado Propio og Máster Propio. Disse er ikke offentlig godkjent og dermed heller ikke støtteberettiget fra Lånekassen. 

Noen studier med betegnelse Título Superior Oficial kan være støtteberettiget, men må dobbeltsjekkes med Lånekassen i hvert tilfelle.

Du kan be Lånekassen om å få en Forhåndsvurdering av utdanningen fra utlandet. Merk at det kan ta 8 uker å få svar.

Velge studiested

Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested

Språkkurs

Skal du begynne på en utdanning i Spania, men mangler spanskkunnskapene? Du kan få støtte fra Lånekassen i inntil et år for å ta spanskkurs i Spania.  Les her om mulighetene for å lære deg spansk i Spania

Søknadsfrister

Private universiteterhar rullerende opptak. De tar inn studenter fortløpende gjennom året, så det kan være en fordel å søke tidlig før plassene fyller seg opp.

Offentlige universiteter har søknadsfrist avhengig av hvilken region man søker til. Som regel åpner søknadsportalene i starten av juni og stenger i månedskifte juni/juli. 

Søknadsfrister:
Madrid: 30. juni 2023
Catalunya: 30. juni 2023
Valencia: 8. juli 2023 kl. 14
Andalucia: 30. juni 2023

Søknadsprosess til Bachelorgrad

Slik søker du på private universiteter 

Mange norske studenter velger private universiteter i Spania til tross for høyere skolepenger på grunn av enklere søknadsprosess. Private universiteter har sine egne opptakskrav som du finner på skolens hjemmesider. Dette er en liste over det som vanligvis kreves: 

 • Søk online eller ta kontakt med universitetet 
 • Ta skolens opptakstest (mange godtar også den amerikanske SAT testen
 • Du må ofte legge ved motivasjonsbrev, referanser og CV 
 • Intervju (enten på skolen eller via Skype) 
 • Betale for å reservere studieplass 

Slik søker du på offentlige universiteter 

Opptakskrav
Offentlige universiteter har som regel ingen fagkrav, men noen utdanninger krever at du tar opptaksttesten PCE «pruebas de competencia específica» i to fag som er relatert til studiene.

I tillegg kreves ofte dokumentasjon på språkkunnskaper i engelsk eller spansk. Det er viktig å skjekke grundig med universitetet hvilke krav som stilles. Om det kreves dokumentasjon på spanskkunnskaper har du to muligheter:
Spansktesten DELE  kan tas ved den Franske Skolen i Oslo eller ved andre sentre i Europa. 
- Spansktesten SIELE kan tas online
- Engelsktestene TOEFL og IELTS kan du lese om her.

Finn ditt spanske karaktersnitt (nota de corte på spansk)
Her er en tabell som viser hvordan man omregner norske karakerer til spanske. Norske tilleggspoeng er ikke gyldige i Spania og telles derfor ikke med:

Her kan du sjekke fjorårets snitt på alle utdanninger i Spania for å se hvor gode sjanser du har for å komme inn.

Hvordan kan jeg forbedre karakterene?
Til enkelte utdanninger som medisin, tannlege og internasjonale relasjoner kreves det veldig høyt snitt, ofte høyere snitt enn en norsk seks eller en spansk ti. Du kan forbedre karaktersnittet ditt med maksimalt fire spanske karakterpoeng ved å ta opptakstestene Pruebas de Competencias Específicas (PCE). Du melder deg opp til disse testene før april/mai via UNEDassis og testene tas i Spania i mai/juni. Du finner mer informasjon om disse testene på UNED sin nettside om PCE-test. Norske tilleggspoeng regnes ikke med i det spanske karaktersnittet.

Søker du på andre fag enn helsefag og internasjonale relasjoner har du gode sjanser for å komme inn på offentlige universiteter på grunn av den fordelaktige omregningen av ditt snitt til spansk

Må jeg få godkjent det norske vitnemålet mitt i Spania? 
Når du søker på offentlige universiteter må du som regel få godkjent vitnemålet ditt hos et offentlig kontor i Madrid som heter UNED. UNED regner også ut ditt spanske karaktersnitt, og lagrer det digitalt slik at universitetene kan sjekke snittet ditt for opptak. Søknadsportalen UNEDassis åpner i februar/mars. Denne prosessen må være ferdig før du kan søke på universitetene (preinscripción). Noen skoler krever ikke UNED-godkjenning, så sjekk først med skolen du vil søke til hva som gjelder.

Hvordan søker jeg om karakteromgjøring og UNED-godkjenning?
Lag deg en bruker på UNEDassis og bruk passnummeret ditt under other ID number.  

 • Fyll ut skjema og klikk continue. Du vil få en e-post med en lenke for å verifisere din konto. Klikk på lenken og lag deg et passord. 
 • Logg deg inn på din UNED profil og fyll ut skjema. Velg språk. Under Form Processing velg Individual processing.        
 • Velg at du har studert i Noruega og under Type of Studies velg Secondary studies in Anex I of the regulation.   
 • Under offer of accreditation services hak av for Admission score for Spanish University.  
 • Sjekk nødvendig dokumentasjon 
 • Gå til Online Payment og betal 115€. Print ut kvitteringen. 
 • Last opp nødvendig dokumentasjon på din søknadsprofil sammen med et dokument der du forsikrer dokumentenes gyldighet.
  Dokumentene må ligge sammen i en PDF-fil i følgende rekkefølge:
  • Dokument med selverklæring
  • Pass 
  • Kvittering på at du har betalt 115€ 
  • Vitnemål på engelsk (be om det fra skolen din) med notarialbekreftelse  
  • Dokumentasjon på språkkunnskaper dersom skolen krever det
  • Eventuelt annen dokumentasjon

Dersom du laster opp noe feil, si ifra på mail til: unedasiss @adm.uned.es   

Når søknaden din er ferdig behandlet vil UNED publisere ditt spanske snitt under din profil og gi deg beskjed på e-post.  

Her finnes en video og brukermanual som forklarer prosessen.

Hvordan søker jeg? - Preinscripción

Du søker på offentlige universiteter i søknadsperioden fra midten av juni til begynnelsen av juli. Det varierer avhengig av hvilken region universitetet tilhører. Dette steget heter «Preinscripción» på spansk og lenken til søknadsportalene er kun åpne i søknadsperioden.

Her finner du lenker til alle regionale opptakskontorer i Spania.

Merk at hvis du vil f.eks. søke universiteter både i Valencia, Barcelona og Madrid må du søke gjennom tre forskjellige portaler som har hver sine egne frister. Du kan søke flere studier i hver region.  

Når du gjennomfører søknaden blir du bedt om å opplyse om ditt spanske karaktersnitt eller Calificación de Admisión, som det heter på spansk. Skriv inn ditt spanske snitt. Universitetene vil sjekke snittet ditt på profilen din på UNED. Om ikke UNED-godkjenningen er klar innen søknadsfristen er det allikevel viktig at du søker på utdanningen i søknadsportalene nedenfor. 

Her er en oversikt over de regionene i Spania som er mest populære å studere i. Linken aktiveres når søknadsperioden starter. 

Madrid
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Madrid mellom 8. juni og 30. juni 2023

I Madrid krever de dokumentasjon på spansk B2 nivå dersom du skal ta utdanning på spansk. Du kan ta spansktestene DELE eller SIELE for å dekke dette kravet.

Barcelona
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Katalonia mellom 6. juni og 30. juni 2023 

Du må først lage en bruker, og så logge deg inn på online søknaden. Der må du fylle ut fire ulike faner med informasjon som etterhvert vil bli grønne. Ofte vil fanen med informasjon om vitnemål/karaktersnitt forbli gul til etter søknadsfristens utløp, fordi det er først da de sjekker UNED sin database. Dersom du får problemer med søknaden kan du ringe opptakskontoret til GenCat: 00 34 93 214 21 24

Valencia
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Valencia mellom 20. juni og 8. juli 2023 kl.14. 

Andalucía
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Andalucia mellom 22. juni og 30. juni 2023. 
I Andalucía er det ikke vanlig at de krever UNED-godkjenning. De ber ofte om en spansk oversettelse av vitnemålet.

Merk deg at dette kun gjelder for de offentlige universitetene i Spania. Private universiteter har sine egne frister eller rullerende opptak. 

Hva betyr Matriculación?
Noen dager etter søknadsfristen vil du få svar på om du har fått opptak. Dersom du ønsker studieplassen må du registrere deg hos universitetet innen få dager, dette heter Matriculación på spansk. Du må selv følge med på hvilke frister som gjelder.

Kan jeg søke gjennom en agent?
Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte studiesteder i Spania. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA og tilbyr studier i Spania:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Mastergrad

Slik søker du på mastergrad 

Du trenger en bachelorgrad for å kunne søke mastergrad. Enkelte programmer setter spesifikke fagkrav til bachelorgraden og du må kontakte det aktuelle lærestedet i hvert enkelt tilfelle for informasjon om dette. 

Du søker direkte til universitetene, både offentlige og private. Søknadsfristene varierer fra mars til august, men som regel er søknadsfristene på de engelskspråklige studieprogrammene tidligere enn på de spanskspråklige, gjerne allerede i februar, med flere opptaksrunder. Søknadsskjema finnes på lærestedets nettsider og du blir ofte bedt om å sende: 

 • Vitnemål fra bachelor oversatt til spansk eller engelsk, avhengig av programmet. 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev 

Søk gjennom en agent

Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte studiesteder i Spania. 

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Spania gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Merk at du kan få ekstra stipend dersom du drar gjennom en Erasmus+ avtale.

Finansiering

Skolepenger

Offentlige universiteter koster mellom 1000€ og 2000€ per år. 

Private universiteter koster mellom 8000€ og 24000€ per år. 

Godkjenning

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i Spania når utdanningen er offentlig godkjent som del av den offisielle gradsstrukturen for høyere utdanning i Spania.

Lærestedene kan tilby både godkjente nasjonale grader, og ikke-godkjente grader. For eksempel er en Master Titulo Oficial en offentlig godkjent mastergrad, men en Master Titulo Propio er det ikke.

denne spanske databasen (RUCT) kan du søke fram offentlig godkjente grader i Spania. En slik grad kan gi grunnlag for generell godkjenning av NOKUT som høyere utdanning i Norge, og kan derfor gi rett til støtte fra Lånekassen.

Her finner du generell informasjon om Godkjenning av studier

Stipend

Dersom du har planer om å studere på den private skolen IE i Madrid har du mulighet til søke på et stipend som dekker alle utgifter. Det gjelder utvalgte bachelor og masterprogrammer. Les mer informasjon her: Kistefos Young Talented Leaders Scholarship  

Visum

Siden Spania er et land innenfor EU, trenger ikke norske statsborgere visum for å oppholde seg der.

Dersom man skal oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må man registrere seg hos myndighetene.

Praktisk informasjon

Hvordan søke NIE-nummer?
Dersom du skal bo i Spania i mer enn 3 måneder bør du søke Numero de Identification Extranjero (NIE). NIE-nummer trenger du bl.a. for å betale skatt, åpne bankkonto, ha bysykkel. Du trenger en spansk bostedsadresse for å søke om NIE-nummer. Her kan du lese om hvordan du gjør det.

Møt spanske universiteter på Ta utdanning messen i Oslo
Du kan møte flere spanske universiteter i Oslo under Ta utdanning messen 2023. De har skrevet to artikler om hvorfor studere i Spania:
Study an English taught program in Spain! 
- Study in Spain: Open to talent in a bright environment!

Nyttige nettsteder:
Velg Spansk er en informasjonsportal om det spanske språket og høyere utdanning i Spania.

Spansk Kultur er en portal for kultur, vitenskap og det spanske språket i Norge. Her finner du informasjon relatert til spansk film, gastronomi, visuell kunst og populærvitenskap.

FAQ
ANSAs ofte stilte spørsmål om studier i utlandet