Kroatia har 128 utdanningsinstitusjoner. Med sine 75 000 studenter er University of Zagreb det største i landet og det største i Sørøst-Europa. Kroatia har tilbud om både medisin-, tannlege- og veterinærstudium på engelsk.

Om utdanningen

Bachelorgraden, eller provostupnik på kroatisk, varer i tre til fire år. Mastergraden i Kroatia heter magistar struke og varer i to år. 

  • Fag i Kroatia

 

Finn studiesteder

Bruk søkemotoren til Study in Croatia for å finne frem til læresteder og fag, der kan du også finne studietilbudene på engelsk. Full oversikt over studier på engelsk finner du på azvo.hr

Søknadsfrist

Søknadsfristene er vanligvis i juni-juli

 

Bachelor

Opptak

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke opptakskrav som gjelder for det faget du ønsker å studere, samt hvordan du søker opptak til studiet. Mange av programmene i Kroatia har spesifikke opptakskrav. Ta derfor alltid direkte kontakt med skolens opptakskontor/internasjonalt kontor før du begynner søknadsprosessen for å få vite hva som gjelder for deg. Det kan for eksempel være krav om språktest eller andre opptakstester.

Slik søker du

Minimum seks mnd. før studieprogrammene begynner, vil lærestedene i Kroatia legge ut et «Public call» som er informasjon om søknadsprosessen. Her finner du informasjon om hvordan man skal gå frem for å søke, samt hva det legges vekt på i søknadsprosessen. Søknad til bachelorgrader i Kroatia administreres gjennom et sentralt søknadssystem på nett, Studij.hr. Fyll inn søknadsskjemaet og velg inntil 10 studieprogrammer du ønsker å søke deg til. 

Mer informasjon

Alle læresteder i Kroatia har et eget kontor ved skolen hvor internasjonale studenter kan henvende seg for å få mer informasjon, ta alltid kontakt med disse før du søker. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på Study in Croatia og på det enkelte universitetets nettsider.

Studier på kroatisk

For studier på kroatisk må du først ha tatt Croatian language exam på B2-nivå. Testen kan tas i juli i Kroatia.

Flere av lærestedene i Kroatia kan tilby kurs i kroatisk, enten som semesterkurs, kurs på en mnd. eller sommerskole. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til å lære kroatisk, enten du velger å ta kortere språkkurs eller velger ett lengre språkkurs. 

 

Master

Du kan ta mastergrad i Kroatia på ett eller to år, graden vil gi henholdsvis 60 eller 120 studiepoeng, ECTS credits.

Opptakskrav
For å søke på en mastergrad må du ha en fullført bachelorgrad. Som her hjemme er det enkelte fag som krever at man har relevant bachelor/bakgrunn, mens andre grader tar inn studenter med annen bakgrunn også. 

Språkkrav
Både til studier på kroatisk og engelsk  må du vanligvis dokumentere språkkunnskapene dine ved hjelp av en språktest eller diplom.  

Søknaden
Du søker direkte til universitetet, vanligvis via en type online-søknad på universitetets nettside. Sammen med søknaden er det vanlig å kreve oversatt vitnemål, motivasjonsbrev, anbefalinger, CV og evt. språktest.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Kroatia gjennom en utvekslingsavtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes.

Utveksling utenom avtale

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du vil.Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til i Kroatia og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

Godkjenning

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Stipend

Det kan være mulig å få ekstra stipend dersom du reiser på utveksling via Erasmus+

Les om Erasmus+ på ANSAs nettsider

Finansiering

Skolepenger bestemmes av hver enkelt institusjon og kan variere fra program til program. På bachelor ligger programmer innen humaniora på mellom 800 - 2200 EUR i året. Ingeniørstudier ligger på rundt 3000 EUR, mens medisinstudier ligger på rundt 9000 EUR i året

Se ANSAs side om finansiering for å finne ut hva du kan få i stipend og lån.

Visum

Norske statsborgere trenger ikke visum til Kroatia

Foto: Andrej