Master i Tyskland? Ikke et dumt valg skal vi tro Ragnhild Skålid fra Kunnskapsdepartementet!

Tekst og foto: Ragnhild Skålid

Norske studenter har stor frihet i å velge hva, hvor og når de vil studere. Mange velger å studere i utlandet. Ifølge statistikk fra Lånekassen, var det ca. 25 000 norske studenter som tok høyere utdanning i utlandet i studieåret 2014-2015. Av disse tok nærmere 17 500 en hel grad i utlandet, mens i overkant av 7 500 var på delstudier. Beskjedne 513 hadde valgt å reise til Tyskland.

Regjeringens Tyskland-strategi slår fast at Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Da er det avgjørende at nordmenn kjenner tysk språk, kultur, historie, politikk, samfunnsliv og næringsliv godt. Denne kunnskapen tilegner man seg best ved å bo i Tyskland. Gjerne i studietiden.

Næringslivet etterspør flere nordmenn som kan tysk og har en dobbeltkompetanse, altså språk- og kulturkompetanse kombinert med for eksempel kompetanse innenfor økonomi, kommunikasjonsfag og real- og ingeniørfag.

Dette taler for at flere gjør som de 513 i 2014-2015: Velger Tyskland som studieland.

Årsakene til at så få studenter velger å reise til Tyskland er trolig sammensatte: Tysk som undervisningsspråk og manglende kunnskap om hva tyske utdanningsinstitusjoner har å by på kan være årsaker til at Tyskland taper i den globale konkurransen om norske studenter – sammen med andre faktorer. Derfor la Kunnskapsdepartementet høsten 2015 fram en tiltaksplan for departementets satsing på Tyskland. Tiltaksplanen adresserer både språkbarrieren og rådgivningsbehovet.

De fleste av ANSAnytts lesere er allerede utenlandsstudenter. Lånekassens statistikk forteller oss at mange av dere oppholder dere i et engelskspråklig land. Flertallet av dere tar dessuten bachelorutdanning, enten som gradsstudenter eller delstudenter. En god del av dere som tar en bachelorutdanning i dag, vil etter hvert også ta en mastergrad. Hva med å ta den i Tyskland?


Lyst til å ta master i Tyskland?

Les mer på Informasjonssiden vår om Tyskland

Ta kontakt med ANSA Infosenter for mer informasjon om dine studiemuligheter på studinfo@ansa.no.

 

Artikkelen var opprinnelig på trykk i ANSAnytt #2 2016.

Bannerfoto: