Drømmer du om å studere ved et anerkjent universitet, samtidig som du lærer deg et etterspurt språk i næringslivet og får relevant arbeidserfaring gjennom internships? Da bør du vurdere et av Tysklands beste tekniske universiteter, RWTH i Aachen.

Tyskland er Norges viktigste handelspartner, og vi trenger språklig og kulturell kompetanse til å fortsette dette samarbeidet også i fremtiden.  Er du en fremtidig tysklandsstudent?

RWTH

Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen, eller bare RWTH som universitetet kalles på folkemunne, regnes av mange for å være Tysklands beste tekniske universitet, og gjør det også sterkt på internasjonale rankinglister. Studietilbudet omfatter det meste av real- og ingeniørfag, samt populære fag som psykologi, medisin, europastudier og filosofi. Universitetet tilbyr utdanninger på bachelor, master og Ph.D.-nivå. Flere norske læresteder, deriblant NTNU, tilbyr også utveksling hit. Det er gratis å studerer ved RWTH og du betaler kun semesteravgift.

Universitetets motto er Zukunft denken, altså Thinking the Future. RWTH ønsker med å være nytenkende, men også å skape relevante arbeidstakere for fremtiden. Dette sørger de for med sin sterke satsning på forskning og med integrert praksis som en del av de fleste utdanningsløp. RWTH jobber tett med industri og næringsliv og kan slik sørge for at studentene får praksis i bedrifter som er relevante for sitt fag.

De fleste utdanningene undervises på tysk, men på masternivå finnes det flere engelskspråklige grader.

Undervisning i Aachen.

Undervisning i Aachen.

Signe studerer ved RWTH

Signe Lin er på det andre året av en bachelorgrad i materialvitenskap ved RWTH, og forteller at hun trives svært godt.

- Jeg gikk på den tyske skolen fra 3-9. klasse. Da jeg skulle begynne på universitetet, tenkte jeg at jeg ville benytte anledningen til å lære meg språket godt, slik at jeg ikke skulle glemme det. Jeg har alltid vært interessert i naturfag generelt og visste at jeg vil bli ingeniør. Jeg begynte å google rundt og kom over RWTH. Det virket som en koselig studentby og universitetet har i tillegg et svært godt rykte. Hvis du sier til noen i Tyskland at du går på RWTH, sier det egentlig alt. Selv om karakterene dine ikke er de beste, har navnet en tyngde i seg selv. Alle vet at undervisningen er god og at studentene de tar opp er flinke.

Signe forteller at programmet for materialvitenskap er lite, og at det er tett kontakt mellom studenter og professorer. Undervisningsløpet er fastlagt, og man kan derfor ikke velge fag selv underveis, men man får dermed en innføring i alle grunnleggende fagelementer. Signe forteller om et spennende, men utfordrende studiemiljø. 

- På mitt program var det ikke nødvendigvis så høyt snitt for å komme inn, men veldig mange har falt fra underveis. Vi begynte med 60 studenter, men nå er vi bare 30 igjen. Dersom man ikke klarer alle eksamenene, klarer man seg ikke på programmet. Man må derimot være forberedt på at det ikke er unormalt å stryke på eksamen, i motsetning til Norge. Her blir kun 5-10% av studentene på bachelorgrad blir ferdig på normert tid.

AACHEN

Aachen er en koselig studentby på størrelse med Bergen som ligger ved grensen til Nederland og Belgia. Bykjernen er akkurat passe stor til at du kan gå overalt. Gatene i gamlebyen er smale og brosteinsbelagte med hyggelige kafeer og barer fulle av studenter. Midt i byen troner Aachener Dom. Den vakre domkirken ligger med god grunn på UNESCOs verdensarvliste.

Studenter utgjør hoveddelen av Aachens befolkning og drar gjennomsnittsalderen ned til 39 år. Av rundt 250 000 innbyggere, er ca 50 000 studenter. De fleste studerer på RWTH, som ligger midt i sentrum. Dette sørger for at det er mye som skjer i byen på ettermiddager og kvelder og det vil alltid være noe å finne på.

- Jeg leier en leilighet midt i sentrum, som ligger nærme skolen, forteller Signe. Det var vanskelig å finne bolig, men jeg fikk hjelp av en kontaktperson fra ANSA som jeg fikk bo hos mens jeg gikk på visninger på leilighet. Det kan være vanskelig å finne et sted å bo fordi det er så mange studenter som leter, og de fleste ber om at man møter opp personlig, så man bør reise ned i forveien for å gå på visninger. Leien i Aachen er ganske lav; jeg betaler 350 EUR i måneden fordi jeg bor så sentralt, men mange betaler mellom 200-300 EUR.

OPPTAKSKRAV

Du finner opptakskrav på RWTHs hjemmeside under ønsket fag og grad, nærmere bestemt under Voraussetzungen (forutsetninger for opptak). For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse samt et snitt på minst 4. For å søke på en mastergrad skal du ha en faglig relevant bachelorgrad.

Språktest er påkrevd. Om du skal studere på tysk, kan du for eksempel ta språktesten Testdaf. Du må oppnå fire i score på alle testens fire deler. Testdaf tilbys blant annet av Goethe-Institut i Oslo. RWTHs språksentrum tilbyr også språktester, samt språkkurs.

Dersom du skal ta en engelskspråklig mastergrad, må du ta en engelsk språktest som TOEFL eller IELTS. Velger du å ta TOEFL-testen må du oppnå minst 80 i score (av 120). TOEFL og IELTS kan tas i Norge.

Sjekk med internasjonalt kontor ved RWTH om de vil ha språkbevis allerede i søknaden, eller om det holder å levere dokumentasjon på dette til studiestart. Her finnes det variasjoner mellom gradene og fagene.

Studenter i aksjon i klasserommet.

Studenter i aksjon i klasserommet.

Opptak til bachelor

Start med å lese RWTHs informasjon om opptak og søknad. Der står det meste du trenger å vite om opptak og søknadnsprosessen.

Til åpne fag (Zulassungsfreie) med mange studieplasser regnes det som relativt enkelt å få en studieplass. Til utdanninger med færre studieplasser enn søkere (såkalt Numerus Clausus) vil det stilles flere krav og være vanskeligere å få en studieplass. 

Det er vanlig å måtte ta 1-2 Self Assessment-tester som en del av opptaksprosessen. Dette er nettbasertetester som skal sikre at fremtidige studenter velger riktige utdanninger ut fra egnethet og motivasjon. Testene er gratis.

Orientierungstest er en test på opptil 60 minutter som skal hjelpe deg til å finne ut om du velger riktig utdanning. Dette er spesielt verdifullt innenfor de mange ingeniørretningene, der det som kan synes som små fagforskjeller, kan være avgjørende for hvilke jobbmuligheter du vil kunne få i framtiden. Den andre testen, Studienfeld-Selfassessment, tar mellom 90-120 minutter. Denne testen tar for seg din fagkompetanse og evne til å gjøre det bra i faget. Dersom du gjør det svakt på denne fagtesten, kan du vurdere å følge et av RWTHs forkurs i forkant av studiestart.

Mange linjer, spesielt innenfor ingeniørutdanningene, krever også at du tar et Vorpraktikum (praksis) i forkant av oppstart. Dette betyr at du jobber for en relevant bedrift i en periode på rundt 6-10 uker der du får prøvd ut om dette er din fremtidige karrierevei. RWTH vil kunne hjelpe deg med en slik praksisplass.

Opptak til master

For å søke på en mastergrad må du ha en bachelorgrad som er relativt lik RWTHs egen. Kontakt RWTH for å høre om din bachelorgrad kan være adgangsgivende.

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet via deres nettsøknad. I forkant leser du RWTHs informasjon om opptak og søknad rettet mot internasjonale søkere.

Unntak: Dersom du skal søke på medisin eller tannlege søker du via søkeportalen Hochschulstart.

Søknadsfrister

Bachelorprogrammene til RWTH tilbys kun om høsten til det som kalles vintersemesteret. Studiestart er i begynnelsen av oktober. Søknadsfristen er 15. juli.

Masterstudiene tilbys både til vintersemesteret (oppstart oktober) og til sommersemesteret (oppstart mars/april). Søknadsfrist er 15. juli for å begynne på vintersemesteret, men det anbefales å søke allerede 1. mars. Til sommersemesteret er fristen 15. januar, men det anbefales å søke allerede i september.

Sosialt nettverk

RWTH tilbyr en «buddy-ordning» der du som ny på universitetet kan få utdelt en student som tar seg litt ekstra av deg i begynnelsen, og kan vise deg rundt og svare på alle de spørsmålene du brenner inne med. «Buddyen» er en student som har studert ved RWTH en stund, gjerne fra samme fakultet som deg.

Deltakere på Buddy-programmet.

Deltakere på Buddy-programmet.

Ved studiestart tilbyr universitetet også orienteringsdager for internasjonale studenter der man får lære om byen og universitetet, og Campus-Führungen (omvisninger på campus).

Bolig

I Aachen og omegn finnes det mange studentboliger, men også boliger til leie på det åpne marked. Fordi denne byen i stor grad består av studenter, er det viktig å være tidlig ute med å skaffe deg bolig. Begynn gjerne boligjakten noen måneder i forkant av studiestart. Her er RWTHs boligtips og linker.

NB: Det er mulig å søke på studentbolig før du har fått studieplass.

Reise gratis i fylket ditt

Inkludert i semesteravgiften ved RWTH får du et reisekort. Dette gjelder for hele Nordrhein-Westfalen, på buss, tog og trikk. Dette betyr at du kan reise til for eksempel Köln og gå på konsert eller Düsseldorf for å shoppe, uten å måtte betale ekstra for det.

Forkurs

RWTH tilbyr forkurs i forkant av studiestart for mange utdanninger. Dette er ikke opptakskrav, men et tilbud til søkere som vil forberede seg til utdanningen. Dersom du for eksempel vil friske opp realfagskunnskapene i forkant av en ingeniørutdanning kan du gjøre dette i august måned. Slik lærer du deg også kjente termer fra norsk, på tysk.

Språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen

Lånekassen har to støtteordninger for deg som vil ta språkkurs i Tyskland i forkant av studiene: Språkstipend og språklig tilretteleggingssemester.

Språkstipend

Om du har kommet inn på en utdanning ved RWTH, og vil ha et språkkurs i forkant av studiestart, kan du søke om et språkstipend fra Lånekassen på 18 064 kroner. De to siste ukene av kurset kan gå parallelt med utdanningen. Du kan følge språkkurs på et universitet (for eksempel RWTH) eller ved en språkskole i Tyskland. Les mer om språkstipend på Lånekassen sine sider.

Tilretteleggingssemester

Dersom du drømmer om å studere ved RWTH, men tysken er litt rusten, kan du få stipend og lån til språkkurs på mellom 3-5 måneder. Forutsetningen er at du tar kurset ved en godkjent språkskole eller ved et universitet i Tyskland. Du må ha minst 15 undervisningstimer i uken og avslutte med en språktest. Les mer om tilretteleggingssemester på Lånekassen sine sider.