Har du lyst å studere i en av verdens kuleste byer på et internasjonalt anerkjent universitet? Søk deg til Freie Universität!

Berlin er byen med alt! Hvor gammelt og nytt går side om side og bydelene er så forskjellige at man kunne tro det var snakk om forskjellige byer. Universitetet i Freie er spesielt anerkjent for sin forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Mer informasjon om universitetet finnes på lærestedets nettsider.

Studere i Berlin

I det som tidligere var den vesttyske delen av Berlin ligger Freie Universität, eller Freie som det går under på folkemunne. Navnet går tilbake til den tiden da Berlin var delt og viser til at Freie lå i den frie delen av Berlin, i motsetning til Humboldt Universitet, hvis profil og innhold Freie i stor grad bygger på. De fleste universitetsbygningene ligger i en grønn lunge av byen, nærmere bestemt i vakre Dahlem. 

Et av Tysklands ledende og største universiteter

Freie Universität scorer høyt på internasjonale rankinglister (topp 100 i verden) og er spesielt anerkjent for sin forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Om man skal trekke frem enkeltfag, av de 150 studieprogrammene som tilbys ved Freie, må det være moderne språk, historie, sosiologi og filosofi, slik også QS' ranking av fag viser.

Studiemuligheter ved Freie 

Ved Freie Universität tilbys bachelorgrader og mastergrader og du har mulighet til å dra på utveksling hit på begge nivåene. Universitetet har også forskningsstillinger (PhD). Undervisningsspråket er tysk, eller engelsk. Drømmer du om et utenlandsopphold i løpet av studiet ved Freie, vil du se at mulighetene er ubegrensede. Det er i dag 26 nordmenn som studerer ved universitetet.

Studier på bachelornivå

Freie tilbyr både monobachelorgrader, det vil si at du fokuserer hovedsakelig på et fag, og kombibachelorgrader der du fordyper deg i opp til tre fag. Hovedfokuset vil likevel ligge på ett av fagene (Kernfach).
Finn alle bachelorgradene ved universitetet.

Opptakskrav for studier på bachelornivå

Opptakskravene varierer per linje, men felles for alle er at du må ha dokumentasjon på språkkunnskaper og ha generell studiekompetanse. Du finner informasjon om opptakskrav (Zulassung/Zugangsvoraussetzungen) ved å lese under den enkelte studieretning. Du kan også kontakte studieinformasjonen for å få informasjon om opptak: info-service@fu-berlin.de.

Eksempel på opptakskrav - bachelor i psykologi

Slik søker du bachelorstudier

Du søker via søkeportalen

Les mer om søknad.

Søknadsfrist: 15. juli

Medisin, veterinær og tannlege

Disse fagene tilbys (som i Norge) som enhetlige studieløp. 

Opptakskrav for studier innen medisin, veterinær og tannlege

Du må ha generell studiekompetanse samt de norske fagkravene til samme utdanning (i Norge). Opptak handler hovedsakelig om karaktersnitt, men relevant utdanning og arbeidserfaring kan også ha betydning for opptak.

Slik søker du på medisin, veterinær og tannlege

Du søker gjennom søkeportalen

Søknadsfrist

Søknadsfrist til vintersemesteret er 31. mai for deg som er ferdig med videregående, og 15. juli for deg som fremdeles går på videregående.

Til sommersemesteret er søknadsfrist 15. januar.

Studier på masternivå

Se alle mastergradene ved Freie

Engelskspråklige mastergrader

Opptakskrav til master

Trykk på aktuell mastergrad og les under Zugangsvoraussetzungen. Opptakskravene varierer, men handler i stor grad om språktest (undervisnings-språk) og relevant bachelorgrad. Ofte spesifiserer de enkelte fag som er viktige for mastergraden og som du må ha et bestemt antall studiepoeng i.

Eksempel: master i psykologi

Slik søker du opptak til master

Du søker gjennom søkeportalen.

Søknadsfrist masterstudier

Søknadsfrist er vanligvis 31. mai, men sjekk alltid søknadsfrist for din mastergrad på utdanningens nettside (hos Freie).

Utveksling

Du finner all nødvendig informasjon om utveksling på nettsidene til universitetet - under student mobility.

Praktisk informasjon

Språkkurs

Om du vil forbedre tysken din, har du mulighet til å gjøre dette gjennom Freies språksentrum i forkant av utdanningen. De har også tilbud over sommeren.

Dersom du trenger å øve deg opp til en språktest, for eksempel Testdaf eller C1/C2 henviser Freie deg til å ta testforberedende kurs ved et Goethe-Insitut, eller en annen godkjent språkskole.

Språktester

Freie krever at du har dokumentasjon på dine språkkunnskaper, men ønsket nivå avhenger av hvilken linje du søker på. Det finnes ulike språktester i tysk. Universitetet godtar Goethe-Instituts tester og Testdaf. Selv tilbyr universitetet Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, DSH.

Finansiering

Det er gratis å studere ved offentlige universiteter i Tyskland. Fulltidsstudier ved Freie Universität kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Berlin regnes som en av Tysklands rimeligste byer, hvor det er billig å spise og bo.

Spørsmål?

Har du spørsmål om studier ved Freie Universität, kontakt studieinformasjonen ved universitetet.

Info-Service Studium der Allgemeinen Studienberatung
Iltisstr. 4
14195 Berlin
Tel.: 0049 (0)30 838 – 70000
info-service@fu-berlin.de

Informasjon om utveksling

International Student Mobility- Welcome Services at Freie Universität Berlin

Iltisstr. 4
14195 Berlin
Telephone: +49 (0)30 838-70000
Fax: +49 (0)30 838-73420
E-Mail: info-service@fu-berlin.de