Finnes det en annen måte å lære språk på? En måte som ikke innebærer klasseromsundervisning og pugging av verb? Les om Sigri som lærte seg tysk ved å jobbe som volontør i Tyskland - et frivilligbasert program der alt er betalt. Dette er løsningen for deg som vil snakke deg til språkkompetanse!

Hvorfor bli volontør?

Etter videregående hadde Sigri Kløve planene klare. Hun ville reise ut i verden og jobbe som frivillig. Men hun fant snart ut at dette kunne være dyrt da mange frivillige organisasjoner tar godt betalt. Derfor endte valget opp på Aktiv Ungdoms volontørprogram EVS, der kostnader som transport, mat og losji, samt lommepenger blir dekket. Hun har ikke angret et sekund!

Men hva betyr det egentlig å være volontør? Vi har snakket med Ingrid Dybvik i Aktiv ungdom. Volontørtjeneste betyr at du jobber frivillig i utlandet, forteller Ingrid. Gjennom europeisk volontørtjeneste kan du jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Alle kostnader blir dekket, og du får i tillegg en egen mentor, seminarer, språkkurs, forsikringer, og lommepenger. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. EVS er åpent for all ungdom mellom 17 og 30 år, og du trenger ingen forkunnskaper.  

Sigrid hadde tidligere hatt noe tysk på skolen, men følte seg ikke særlig trygg på språket. Så i første omgang var det ikke språket, men oppgavene, som skulle trekke henne til den bittelille byen Gorwihl i Sør-Tyskland. I rundt ti måneder, fra september til juni, jobbet hun på en institusjon for barn med fysiske og psykiske utviklingshemninger. En utrolig givende jobb! 

Learning by doing

Et viktig aspekt av det å være volontør er at man skal lære seg språket i det landet man er i. Sigri hadde hatt tysk på Steinerskolen fra andre til tiendeklasse, men hadde glemt mye etter videregående. Når hun nå reiste ut, tok hun med seg en ordbok og et par tyske lærebøker på reisen, men forteller at disse nesten ikke ble brukt. Det var i samtale og samarbeid med kollegaer at språket vokste og utviklet seg. De fleste hun jobbet sammen med hadde, heldigvis(!), begrensede engelskkunnskaper, og Sigri måtte helt fra starten bruke den tysken hun kunne. I begynnelsen var det lettest å snakke om temaer som hun kunne noe om og der hun hadde et vokabular, men ofte var det ren velvilje som dro samtalene i havn.

Sigri forteller at de første månedene var vanskelige. Dette var første gangen hun bodde hjemmefra og hun følte at de manglende tyskkunnskapene hemmet henne i dagliglivet, og det var vanskelig å vise hvem hun var. Omlag en måned etter ankomst var det et seminar for volontører i Tyskland. Her fikk hun møte andre i samme situasjon fra rundt om i hele Tyskland, og hun fikk et internasjonalt nettverk rundt seg. Det hjalp mye! Sigri fikk også delta på språkkurs som en del av volontørordningen, og startet med fast tyskundervisning rundt to måneder etter ankomst.

Les mer om studier i Tyskland.

Sonntagskaraoke i Mauerpark, Berlin. Foto: Sigri Kløve.

Belønningen

De tre første månedene så klarte jeg meg ganske bra hvis jeg hadde startet samtalen selv og visste hva det gikk i, men det var etter jul at jeg klarte å hoppe inn i samtalene spontant. Jeg skjønte plutselig alt de sa!

Ett år etter at Sigri kom hjem til Norge bestemte hun seg for at hun ville studere i Tyskland. Motivasjonen denne gang, var blant annet, å ikke miste den språkkompetansen hun hadde bygget seg opp. For å søke om opptak til studiene, måtte hun først ta en språktest som viste at hun hadde et akademisk nivå på tysken sin. Denne besto hun med glans! Nå studerer Sigri biologi ved anerkjente Humboldt Universität og er på siste året av bachelorgraden sin. Ved siden av studiene er hun også lokallagsleder i ANSA Tyskland Øst (Berlin).

Selv om jeg fortsatt har mye å lære så har det alltid gått fint sosialt. Det er jo noen som opplever at tyskere heller vil snakke engelsk, men jeg har aldri opplevd det. Sigri ler; Men generelt er det jo ikke så vanskelig å være norsk i Tyskland. Alle er veldig glade i Norge.

Dersom jeg skulle ha gjort noe annerledes da jeg ble volontør, ville jeg sett etter et prosjekt i en større by. Samtidig var det en fordel at stedet var lite for da var det desto lettere å bli kjent med alle. Sigri besøker fremdeles mange av vennene sine fra tiden som volontør, og får jevnlig besøk i Berlin hvor hun nå studerer. Hun gleder seg over at nettverket består.

Jeg lærte utrolig mye av volontøroppholdet, sier Sigrid og anbefaler andre å reise ut som volontører; Jeg tenker at det er en god opplevelse og at det er verdifullt å lære seg et annet språk enn engelsk.

Sigri og gjengen i ANSA Tyskland Øst (Berlin)   

 

Les mer om:

Aktiv Ungdom

Erasmus +: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Vi støtter blant annet frivillig arbeid, ungdomsutvekslinger, ungdomspolitiske møter, kurs, hospiteringer, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

Les mer om Aktiv Ungdom og Erasmus+ studiestøtte

Europeisk Voluntørtjeneste

Gjennom Europeisk volontørtjeneste kan du jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Alle kostnader blir dekket, og du får i tillegg en egen mentor, seminarer, språkkurs, forsikringer, og lommepenger. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og du bestemmer selv hvor du vil dra. EVS er åpent for all ungdom mellom 17 og 30 år, og du trenger ingen forkunnskaper.  

Les mer om Europeisk Voluntørtjeneste