Emilie visste tidlig hva hun ville – hun skulle bli arkitekt. Men hun hadde ikke gått tegning, form og farge på videregående og hadde ingen relevant bakgrunn annet enn at hun likte å tegne. Var det likevel håp? Her kan du lese om Emilies vei til arkitekturstudiet, og hvordan det er å studere arkitektur ved et av Europas mest anerkjente universiteter på faget.

Studentprosjektene solgte meg inn

Som mange andre søkte også Emilie om opptak i flere land, nærmere bestemt i Norge og i Tyskland.

- Jeg søkte på universiteter i Tyskland fordi jeg tidligere hadde jobbet et år i Darmstadt. Jeg følte meg relativt trygg på språket og hadde et nettverk i Tyskland.

Et av universitetene Emilie søkte på var det tekniske universitetet i München, TUM. Hun hadde hørt om universitetet tidligere, men det var først under opptaksprosessen at hun skulle bestemme seg for at det var her hun ville studere. Samme dag som opptaksintervjuene ble holdt, fikk nemlig søkerene se utstilte prosjekter fra daværende studenter. Emilie var solgt!

- Det så veldig flott og ordentlig ut!

På denne turen fikk Emilie også sett store deler av München, og ble inspirert av kombinasjonen av tradisjonell og moderne arkitektur. Dette var stedet å studere arkitektur!

Portefølje og intervju

- For å få en studieplass ved TUM måtte jeg sende inn et motivasjonsbrev og en søknad med karakterer fra videregående. TUM tar opp sine arkitektstudenter hovedsakelig på grunnlag av talent og motivasjon. Jeg sendte inn en portefølje av ting jeg hadde gjort. Det er ganske fritt hva som kan være med, man kan ha tegninger, fotografier, kunstprosjekter og ting man har gjort som man synes ble bra. Det trenger ikke være kun arkitekturrelatert, jeg hadde med noen tegninger av ansikter for eksempel.

Alle som kommer fra utlandet blir også kalt inn til intervju på skolen. Der blir man intervjuet av en professor og en assistent. Under mitt intervju snakket vi mye om det forrige studiet mitt, også måtte jeg tegne rommet mitt. Andre har blitt bedt om å tegne en sykkel ut ifra minne, og noen har måttet gjøre matteoppgaver, men det var de mest uheldige. Det er litt skummelt å være på intervju, men de var ganske greie. 

Studiet går på tysk, og du må ta en språktest for å kunne få studieplass. For deg som mangler tyskkompetanse, kan du gå på språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen i opptil et studieår i forkant av studiene!

Lære å tegne på ny

- Arkitektur er drømmestudiet mitt, og det blir bare bedre og bedre jo lenger inn i utdanningen jeg kommer, forteller Emilie, som nå er på fjerdeåret. Studiet er så mye mer mangfoldig enn det jeg trodde på forhånd, og de fleste finner sitt foretrukne felt i løpet av utdanningen. 

- De første to semestrene på universitetet lærte vi å tegne på en spesiell måte, det var nesten som å lære å tegne på ny. Om man ikke har drevet særlig med tegning på forhånd er det uansett bare å kaste seg ut i det, forteller Emilie. 

Prosjektarbeid og ansvar for egen læring

- Arkitekturstudier er prosjektarbeid. Vi har mange forskjellige fag, men det som tar opp det meste av tiden er prosjektarbeid. Man får en gruppe og jobber med den hver dag fra begynnelsen til slutten av semesteret.

Vi får undervisning med instruksjoner om prosjektoppgaven, men her det det lagt opp til at man skal finne ut av tingene selv, eller sammen med de andre studentene. Det kan oppleves noe overveldende i starten, før man føler at man kan noe, og likevel går som regel bra.

Selve prosjektene er lagt opp slik at man får utdelt en oppgave, på for eksempel et hus. Så må man finne ut av hvordan man skal løse oppgaven teknisk og kreativt. En gang i uken møter man en veileder som man diskuterer oppgaven med.

Obligatorisk utveksling

Studiet ved TUM er bygget opp slik at man tar en fireårig bachelor, og deretter en toårig master. I løpet av bachelorgraden har alle et obligatorisk utenlandsår. TUM har for tiden 85 partneruniversiteter i 37 land fordelt på alle kontinenter, så det er mye å velge mellom. Emilie forteller at miljøet i klassen ble enda sterkere da alle kom tilbake fra sitt utenlandsår.

- Antakelig fordi vi alle var blitt mer åpne etter å ha møtt så mange studenter fra hele verden, og ikke minst at vi var glade for å se hverandre igjen. Så utenlandsåret er virkelig en kvalitet ved studieløpet i München! 

Emilie var selv i Krakow, og satte stor pris på byens vakre arkitektur, og opplevde at hun hadde tid til å nyte byen.

Foto av Krakow: Dennis Jarvis.

Kreativt eller teknisk?

Når man holder arkitektutdannelser opp mot hverandre og sammenligner, handler det ikke sjeldent om hvorvidt utdannelsen lener mest mot det tekniske eller mer mot det kunstneriske. Emilie mener at TUM har en fin balanse på sitt studium;

- Studiet er kreativt fokusert, det handler om ideer og det konseptuelle, men det kreative skal også være teknisk gjennomførbart. Man må ikke gjøre beregninger i alle prosjektene, men man må kunne se at huset kan stå tilslutt.

Modellbilde, Mari Brorsen og Anella Agic.

Emilie forteller at hun var redd for at studiet skulle bli for teknisk for henne, ikke minst fordi matte ikke var favorittfaget hennes på videregående, men kan fortelle at det ikke har vært et tema.

Hard jobb og gode venner

- Studiet er virkelig kjempemorsomt, og læringskurven er veldig bratt. Det er ganske slitsomt fordi vi jobber såpass mye. Men det at vi er på universitetet hele tiden, og jobber så hardt, har også en fordel. Det er lett å bli kjent, og lett å få venner! Dette opplever jeg også utenfor TUM, forteller Emilie: Tyskere er jo generelt veldig opptatt av nordmenn og Norge.

- På fritiden finnes det masse å gjøre og engasjere seg i, kan Emilie fortelle. Hun beskriver et München som har alt; Grønne parker, koselige kafeer, konserter og et godt uteliv. Universitetet har også et stort tilbud av aktiviteter som studentene kan benytte seg av. Her er det lett å trives!

Vil du studere arkitektur i Tyskland? Send en mail til ANSAs prosjektleder for tysklandssatsingen Toril!

 

Bannerfoto: Regina Schwarz