Offentlig utdanning i Sverige er gratis for norske statsborgere. Nordmenn blir fort vant til å studere på svensk, men verdt å merke seg er at ikke alle skoler tillater studenter å skrive på norsk på innleveringer og eksamener. Det finnes noen studiemuligheter på engelsk, spesielt innen økonomi og administrasjon.

 

Finne studiesteder

Høyere utdanning

Du finner frem til fag og aktuelle læresteder innen høyere utdanning på Studera.nu. 

Denne videoen gir deg oversikt over hvordan du bruker de ulike søkefunksjonene på Studera.nu.

Fagskole

Ønsker du å gå på en svensk fagskole finner du informasjon om dette på www.yrkeshogskolan.se 

Merk at du vil få støtte fra Lånekassen til fagskoleutdanning i Sverige som er "CSN-berättigat" altså støtteberettiget av svensk lånekasse.

Søknadsfrist

Bachelorgrad

Opptak til høstsemesteret: 19. april
Opptakt til vårsemesteret: 15.oktober
Det kan være muligheter å søke senere hvis det fortsatt er ledige plasser.

Mastergrad

Søknadsfristene varierer, avhengig av om det er internasjonale studier på engelsk eller studier på svensk. Men for svenske programmer er fristene de samme som for bachelorgrad.

Formgivnings- og kunstfag kan ha andre frister og egen søknadsprosess. Sjekk lærestedenes nettsider.

Viktige datoer Antagning.se 

Bachelorgrad

Bachelorgraden i Sverige kalles kandidat eller bachelor, og tilbys på det som kalles grundnivå. Profesjonsutdanninger som medisin, tannlege, psykolog og veterinær tilbys som enhetlige programmer med egne titler. 

Opptakskrav

  • For å kunne søke studier i Sverige må du ha grundläggande behörighet som tilsvarer Generell studiekompetanse i Norge. Les mer på antagning.se

Du finner opptakskravene til ditt studium på søkemotoren til Studera.nu og på lærestedets nettside. Fagkrav nevnes vanligvis under «behörighet» eller «särskild behörighet» og karaktersnitt under «Antagningsstatistik».

Eksempler på «särskild behörighet» (spesiell studiekompetanse) kan være ulike nivåer av matematikk, realfag og engelsk/fremmedspråk.

Tre søkekvoter

Du kan søke i 3 ulike kvoter. Eventuelle fagkrav gjelder i alle kvotene. 
Alle søker i kvote BI, mange søker samtidig i kvote HP via Högskoleprovet.

  • BI: Kvote 1 handler om snitt fra førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng telles ikke, men du kan få svenske poeng for utlendinger.
  • BII: Kvote 2 er en kvote for dem som har forbedret karaktersnitt på Komvux i Sverige. Nordmenn havner dermed vanligvis ikke i denne kvoten.
  • HP: Er du usikker på om snittet ditt holder for å komme inn i kvote 1? Da kan du ta en opptakstest og søke med resultatene fra denne testen. Ca 1/3 av studieplassene tildeles etter resultater fra Högskoleprovet. Prøven avholdes ved en rekke læresteder i Sverige to ganger årlig. Dersom du gjør det dårlig på testen, vil universitetene i stedet se på karaktersnittet fra videregående.

les mer om kvotene i Sverige her

Högskoleprovet
Du kan lese om oppmelding og tidspunkt for Högskoleprovet her. På denne lenken kan du forberede deg gjennom å øve med tidligere högskoleprov.
For mer hjelp til forberedelser, se også hpguiden.se

Slik søker du

Du søker via Antagning.se . Du kan søke på opptil 12 utdanninger.

ANSAs veiledning for hvordan du søker gjennom Antagningen.se.

Har du spørsmål til søknaden kan du lese antagning.ses FAQ her; du kan også ta kontakt med dem direkte via chat.

Hvordan finne karaktersnitt og fagkrav i Sverige

Hvordan finner jeg ut hvilket snitt jeg må ha for å komme inn i Sverige?

Du finner frem til snitt på Studera.nu
Skriv inn navn på studiet du vil vite noe om i det rosa feltet og trykk søk. Husk å skrive på svensk. Filtrer søkeresultatet så du sitter igjen med en liste over lærestedene som har tilbud om "ditt" studium. Trykk deretter på navnet på programmet og "antagningsstatistik". (Les mer om hvilken søkekvote du skal lese av under fanen "Bachelorgrad" lenger opp.)

Hvordan finner jeg karaktersnittet mitt i Sverige?

1) Regn ut ditt rene norske snitt uten tilleggspoeng som realfagspoeng, alderspoeng eller andre tilleggspoeng - kun karakterpoeng.

2) Bruk denne tabellen for å regne ut ditt snitt. 

3) Fordi du ikke får med deg norske poeng til Sverige, får du en utenlandsbonus. Denne bonusen tar utgangspunkt i hvor høyt snitt du har i svenske karakterer, og kan plusses på ditt svenske snitt.

Tabell for å regne utenlandsbonus:

Har du et snitt på

Kan du legge til

10,00-11,99

 0,50

12,00-12,99

 0,75

13,00-13,99

 1,00

14,00-14,99

 1,25

15,00-15,99

 1,50

16,00-16,99

 1,75

17,00-17,99

 2,00

18,00-18,99

 2,25

19,00-20,00

 2,50

 

Oppfyller jeg fagkravene for studier i Sverige?

Har studiet du søker på spesielle fagkrav, må du finne ut om fagene du har tatt i Norge oppfyller disse kravene. Bedömningshandboken har laget en oversikt over hva norske fag tilsvarer i det svenske systemet.

Dersom mangler et eller flere fagkrav, kan du ta det/dem opp og legge dem på et eget kompetansebevis. 

Dersom du tar opp fag, kan du oppleve å bli plassert i søkekvote BII; her er det som regel noe høyere snitt enn i andre kvoter. Det er noe ujevn praksis fra svensk side her.

 

Mastergrad

Mastergraden kalles avancerad nivå og går over to år. Det finnes også kortere utdanninger på masternivå. Disse kalles magister og er ettårige.

Slik søker du på en mastergrad

Du må som regel ha en faglig relevant bachelorgrad for den mastergraden du søker på. En del læresteder krever at du skal ha tatt visse fag med et bestemt antall studiepoeng. Enkelte universiteter/høyskoler har opptakstester (for eksempel innenfor business-fag). 

Til de fleste studier og læresteder søker du via Antagning.se.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Sverige gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til, og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Finansiering

Offentlige læresteder i Sverige er gratis. Private skoler derimot kan kreve skolepenger. Lånekassen gir støtte til utdanning i Sverige så fremt lærestedet også er støttet av den svenske lånekassen, CSN. 

Les her for å få mer informasjon om hva du kan få i stipend og lån.

Visum

Norske statsborgere trenger ikke å søke om visum for å oppholde seg i Sverige. 

Praktisk informasjon

Her finner du oversikt over flere ofte stilte spørsmål om studier i utlandet: www.ansa.no/studier-i-utlandet/for/faq-studier-i-utlandet/.

Foto: Shutterstock